napaporn

โรคไข้เลือดออก

บริษัทอัลเฟไบโอเทคโนโลยี อาคารฟอร์จูนทาวน์ชั้นที่ 26 ,1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 โทร 026411030,0991316333

โรคไข้เลือดออก
napaporn, 30 มีนาคม 2016
 • หมวดหมู่:
  อวดของเด็ด
  อัพโหลดโดย:
  napaporn
  วันที่:
  30 มีนาคม 2016
  จำนวนผู้ดู:
  1,374
  จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น:
  0

  ข้อมูล EXIF

  ขนาดไฟล์:
  32 KB
  ชนิด Mime:
  image/jpeg
  ความกว้าง:
  494px
  ความสูง:
  395px
   

  หมายเหตุ:ข้อมูลEXIFถูกจัดเก็บใน รูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง เมื่อภาพถูกอัปโหลดภาพอาจจะได้รับการจัดการตั้งแต่การอัปโหลด(หมุน พลิก ตัด ฯลฯ)