A015studio

3-1-768x768

3-1-768x768
A015studio, 14 สิงหาคม 2019
 • หมวดหมู่:
  อวดของเด็ด
  อัพโหลดโดย:
  A015studio
  วันที่:
  14 สิงหาคม 2019
  จำนวนผู้ดู:
  912
  จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น:
  0

  ข้อมูล EXIF

  ขนาดไฟล์:
  88.8 KB
  ชนิด Mime:
  image/jpeg
  ความกว้าง:
  768px
  ความสูง:
  768px
   

  หมายเหตุ:ข้อมูลEXIFถูกจัดเก็บใน รูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง เมื่อภาพถูกอัปโหลดภาพอาจจะได้รับการจัดการตั้งแต่การอัปโหลด(หมุน พลิก ตัด ฯลฯ)