นิทรรศการณ์ อัครศิลปินของในหลวง ร.9

เป็นการแสดงด้านพระปรีชาในด้านศิลปะของในหลวงร.9 ครับ

THEWHO, 24 มกราคม 2017