เทื่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สนามหลวง

ที่นี่เขาได้เปิดให้ชมฟรีจนถึงสิ้นเดือนมกราคม ปี 2560 ครับ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุของชาติไว้มากมายครับ

THEWHO, 6 มกราคม 2017