โรงเก็บพระราชรถอัญเชิญพระบรมศพ

เป็นโรงเก็บพระราชรถสำหรับอัญเชิญพระบรมศพพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงครับ

THEWHO, 9 มกราคม 2017