SP_Fareeda

Belotero

มารู้จักฟิวเลอร์ตัวใหม่ที่กำลังมาแรงพร้อมรางวัลการันตีต่อเนื่อง "BELOTERO" #colorfulfiller BELOTERO ฟิวเลอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้การันตี 2 รางวัลความงามจากยุโรป และพิสูจน์ผลลัพธ์แล้วกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องโดย อย. สหรัฐอเมริกา ยุโรปและไทย

Belotero
SP_Fareeda, 3 มกราคม 2018