ultraexalt

PhotoFunia-1468477939

PhotoFunia-1468477939
ultraexalt, 23 กรกฎาคม 2016
 • หมวดหมู่:
  อวดของเด็ด
  อัพโหลดโดย:
  ultraexalt
  วันที่:
  23 กรกฎาคม 2016
  จำนวนผู้ดู:
  1,182
  จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น:
  0

  ข้อมูล EXIF

  ขนาดไฟล์:
  460.9 KB
  ชนิด Mime:
  image/jpeg
  ความกว้าง:
  1200px
  ความสูง:
  800px
   

  หมายเหตุ:ข้อมูลEXIFถูกจัดเก็บใน รูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง เมื่อภาพถูกอัปโหลดภาพอาจจะได้รับการจัดการตั้งแต่การอัปโหลด(หมุน พลิก ตัด ฯลฯ)