กลุ่มสมประสงค์ชี้แจงเรื่องการชำระหุ้นบมจ.สิงห์เอสเตท

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  21 ธันวาคม 2020
เยี่ยมชม :  8,382    ถูกใจ :  6
นายวิเชียร เจียกเจิม.jpg
นายวิเชียร เจียกเจิม ตัวแทนของกลุ่มสมวัฒนาได้ชี้แจงกรณีที่ทาง บมจ. สิงห์ เอสเตทให้ข่าวว่าทางกลุ่มสมวัฒนาไม่ได้จ่ายชำระค่าซื้อขายหุ้นมูลค่า 1.79 พันล้านบาท ตามMOU ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นั้นตนในฐานะของตัวแทนของกลุ่มขอยืนยันว่า ทางกลุ่มได้เตรียมเงินเป็นcashier เช็ค ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สั่งจ่ายจำนวนดังกล่าวไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สืบเนื่องจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีผลในการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท

ซึ่งทาง บมจ. เนอวานาไดอิจะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัททั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งหมดจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นระหว่างกลุ่มสมวัฒนากับ บมจ. สิงห์เอสเตท ในครั้งนี้

โดยทางกลุ่มได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว กับทาง บมจ.เนอวานา ไดอิ มาโดยตลอดเพราะมีผลกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งในวันที่ 17 ธันวาคม2563 ทางกลุ่มได้รับหนังสือแจ้งจากทาง บมจ. เนอวานา ไดอิในเรื่องความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ว่ายังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563ที่จะมีกำหนดการซื้อขายและโอน ชำระหุ้นกันของทั้งสองกลุ่มทางกลุ่มได้ใช้ความพยายามในการหารือเรื่องนี้กับทาง บมจ. สิงห์ เอสเตทมาโดยตลอด โดยขอให้ บมจ. สิงห์ เอสเตทกำหนดระยะเวลาการซื้อขายเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ ออกไปจนกว่าทาง บมจ. เนอวานา ไดอิได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวกับธนาคารให้แล้วเสร็จ

เพื่อที่จะให้บริษัทไม่เกิดการผิดสัญญาหรือ default สัญญาทางการเงินและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เนอวานา ไดอิรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียของบมจ. เนอวานา ไดอิ และที่ผ่านมาเราได้แจ้งให้ทาง บมจ. สิงห์ เอสเตททราบถึงผลกระทบข้างต้นไปหลายครั้ง รวมทั้งการสอบถามถึงผลกระทบของการเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นตามกำหนดระยะเวลาใน MOU ไปยังคณะกรรมการของ บมจ. เนอวานา ไดอิถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทาง บมจ. เนอวานา ไดอิซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้แจ้งถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเสียหายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเรื่องการดำเนินการขอความยินยอมจากสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทดังกล่าวจะดำเนินเสร็จ รวมทั้งได้ทำหนังสือหารือกับ กลตเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงเรื่องดังกล่าวและกำลังรอคำตอบอยู่

แต่อย่างไรทางกลุ่มก็ได้ออกแคชเชียร์เช็ค ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563จำนวน 1.69 พันล้านบาท สั่งจ่ายในชื่อ บมจ. สิงห์ เอสเตทพร้อมกับเงินมัดจำที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวน 100 ล้านบาทในการชำระราคาค่าหุ้นตามที่ตกลงไว้โดยเสนอขอชำระราคาภายใต้เงื่อนไขที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ บมจ. เนอวานา ไดอิ

ต้องผิดนัดสัญญาทางการเงินกับธนาคารซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เนอวานา ไดอิรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียของบมจ. เนอวานา ไดอิ และได้มีการเจรจาพูดคุยกับ บมจ. สิงห์ เอสเตทตลอดทั้งวันที่ 18 ธค. 2563ถึงเรื่องการยอมรับการชำระเงินโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท จนกว่าทาง บมจ. เนอวานา ไดอิจะทำการดำเนินการกับสถาบันการเงินของทาง บมจ. เนอวานา ไดอิให้เรียบร้อย

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ. เนอวานา ไดอิซึ่งในการพูดคุยกันกับทาง บมจ. สิงห์ เอสเตทในช่วงเช้าก็มีท่าทีเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว แต่ในตอนบ่ายทาง บมจ.สิงห์ เอสเตท ได้ปฏิเสธในข้อเสนอดังกล่าว

ดังนั้นทางกลุ่มสมวัฒนามีความเห็นว่า เราได้ปฎิบัติตาม MOUครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระราคาค่าหุ้นทั้งหมดโดยอนุญาตให้ บมจ. สิงห์เอสเตท สามารถขึ้นเงินได้ทันทีแต่ขอยังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินการธุรกิจของ บมจ.เนอวานา ไดอิ ร่วมทั้ง ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ.เนอวานา ไดอิ เราไม่รู้เหตุผลว่า ทำไมถึงในท้ายที่สุด บมจ. สิงห์ เอสเตทไม่ยอมที่จะรับพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดกับทาง บมจ. เนอวานา ไดอิตามที่ทางเราได้เสนอไป
 
อ่านทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด: 21 ธันวาคม 2020

แชร์

#1