กองทุนรวม คืออะไร?

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  28 มกราคม 2021
เยี่ยมชม :  586    ถูกใจ :  0
ลง 28.jpg

การเลือกลงทุนยอดฮิตที่มี “มืออาชีพ”คอยบริหารเงินลงทุนให้ตามนโยบายการลงทุน ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แม้ประสบการณ์ลงทุนน้อย มีเงินลงทุนไม่มาก ไม่มีเวลาติดตามข้อมูล ก็ลงทุนได้

-ผลตอบแทน
*เงินปันผล (Dividend)
เฉพาะในกรณีลงทุนในกองทุนรวามที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเท่านั้น

*ส่วนต่างกำไร(Capitsl Gain)
เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนได้ในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมา

-ความเสี่ยง
*ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ

*ผลตอบแทนอาจน้อยกว่าราคาสินค้า เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง

*ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย ขึ้นอยู่กับประเภทกองทุนร่วม

*อาจตัดสินใจผิดพลาด เพราะขาดความรู้ในการลงทุน

*ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากเลือกกองทุนรวมต่างประเทศที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1