"กีรติ กิจมานะวัฒน์" นั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  21 มกราคม 2023
เยี่ยมชม :  48    ถูกใจ :  1
[​IMG]
18 มกราคม 2566 ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. หรือ AOT มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ คนที่ 4 ต่อ จาก นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ที่จะหมดวาระในเดือนเมษายน 2566
สำหรับเปิดสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ในครั้งนี้ มีผู้สมัคร 4 คน ประกอบด้วย

  1. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
  2. นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
  3. นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  4. นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บีเอ็มดับบลิว (ไทยแลนด์)

คณะกรรมการสรรหา ให้คะแนน นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รวม 95 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งสูงสุดใน 3 คนที่เข้าแข่งขัน จากการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ ที่ นายกีรติ ได้นำเสนอถึงแผนกลยุทธ์ในการรองรับผู้โดยสารที่จะกลับเข้ามาใช้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. รวมถึงขั้นตอน และกรอบเวลาในการพัฒนาขยายขีดความสามารถของสนามบินทั้ง 6 แห่ง อย่างละเอียดและชัดเจน

โดยบอร์ด ทอท. เห็นชอบตามคะแนนดังกล่าว และยังเห็นว่า นายกีรติ มีคอนเนคชั่นการเมือง และการทำงานในสายวิศวกรรม ซึ่ง ทอท. จะมี เมกกะโปรเจค ในการลงทุนไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามแผนการขยาย 6 สนามบินเดิมในความรับผิดชอบของ ทอท. และสนามบินที่ ทอท. จะรับเพิ่มเข้ามาบริหารอีก 3 แห่ง คือ สนามบินอุดรธานี สนามบินกระบี่ และสนามบินบุรีรัมย์

ปัจจุบันนายกีรติ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คุมสายงานด้านวิศวกรรม โดยก่อนมามาทำงานใน ทอท. นายกีรติ เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในหลายโครงการเมกะโปรเจ็คสำคัญๆ ที่รับสัญญางานจ้างจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงคมนาคม เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ใน

หลายโครงการ
โดยเมื่อปี 2563 บอร์ด ทอท. มีมติเห็นชอบวาระลับอนุมัติให้ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอการคัดเลือกบุคคลากรด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง ให้ทดลองงานเป็นเวลา 120 วัน ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างของ ทอท.
หลังนั่งเก้าอี้รองสายวิศวกรรม นายกีรติ ก็แสดงผลงานทำให้งานก่อสร้างต่างๆที่เคยคั่งค้างอยู่ดำเนินการต่อไปได้แม้จะเกิดผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทำงานตอบสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้เป็นอย่างดี
สำหรับบุคคล ที่ได้รับการคัดเลือก คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ ร่างสัญญาจ้าง ต่อคณะกรรมการ AOT เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นอกจากนี้ยังต้องเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

จากนั้นจะเสนอกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบ เมื่อกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว จะเสนอคณะกรรมการ AOT เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง และเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาจ้างเพื่อให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เดือนในเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี

รายงานข่าวจาก ทอท.ระบุว่าสำหรับผลการสรรหาสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พบว่ารายชื่อที่เรียงจากคะแนนจากมากไปน้อย มีดังนี้
1.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ คะแนนรวม 95 คะแนน
2.นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช คะแนนรวม 91 คะแนน
3.นายวิทยา พันธุ์มงคล คะแนนรวมต่ำกว่า 90 คะแนน
4.นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี คะแนนรวมต่ำกว่า 90 คะแนน

โจทย์ใหญ่พัฒนาสุวรรณภูมิ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการ ทอท.ว่า นโยบายสำคัญที่บอร์ด ทอท.จะมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่เข้ามาเร่งรัดดำเนินการ คือแผนการรองรับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่จะเข้ามาอย่างเต็มพิกัด โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศ ภายหลังจากจีนได้ประกาศนโยบายเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ จึงเชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงของการฟื้นตัวทั้งในด้านปริมาณผู้โดยสาร และการดำเนินงานของ ทอท.
ส่วนการบริหารงานทั่วไป ต้องยอมรับว่าในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของนายนิตินัยได้ผ่านช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุด และเผชิญวิกฤติในช่วงขาลงที่สุดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิดข19 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา แต่งานทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ ก็ควรต้องกำกับการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้ และทำให้ ทอท.กลับมามีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา
"กีรติ กิจมานะวัฒน์" นั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ (nationtv.tv)
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1