ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  4 กรกฎาคม 2022
เยี่ยมชม :  51    ถูกใจ :  1
ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !

ระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบกรองน้ำบาดาล ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ สารเคมี แร่ธาตุและเชื้อโรคต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำบาดาลให้สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
1.กำจัดวัตถุเจือปน น้ำบาดาลนั้นจะแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหิน
2.กำจัดสารปนเปื้อน เช่น สารเคมี แร่ธาตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
3.ปรับสภาพน้ำ เนื่องจากน้ำยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย
4.การนำมาบาดาลมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ผ่านการกรองน้ำนั้นอาจเต็มไปด้วยการปนเปื้อนเป็นน้ำที่ยังไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน

รูปแบบที่1: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หอยโข่ง [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)]

ข้อดี

- มีราคาถูก และหาซื้อง่าย
- สามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำมากประมาณ 1500-3000 ลิตร / ชั่วโมง
- ดูแลรักษาได้ง่าย อะไหล่หาซื้อง่าย

ข้อเสีย
- ดูดบ่อลึกได้ไม่เกิน 8 เมตร ยกเว้นเครื่องปั้มน้ำหอยโข่งชนิดเจ็ตคู่ที่สามารถสูบได้ลึกกว่า และกินพลังงานค่อนข้างสูง หากนำระบบโซล่าเซลล์มาใช้งานร่วมกันอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์หลายแผงเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ

รูปแบบที่ 2: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบซับเมอร์ส ปั๊มน้ำบาดาล [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)]

ข้อดี
- ดูดได้ลึกมากๆ มีหลายขนาดให้เลือก
- ได้ปริมาณน้ำเยอะ
- ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูง สูบน้ำขึ้นแท้งค์น้ำสูงๆ ได้

ข้อเสีย
- มีราคาแพง ยิ่งระบบ AC แพงกว่า DC มาก หากการใช้งานที่ใช้น้ำน้อยทุนไม่เยอะอาจไม่คุ้ม
-หากมอเตอร์เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ และใช้กำลังไฟเยอะจึงอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบที่ 3: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไดโว DC [Solar Water Pumping System (Divo Pump)]

ข้อดี

- ราคาถูก
- ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
- สูบน้ำได้ปริมาณเยอะ ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่าย

ข้อเสีย
- สามารถสูบน้ำได้ในความลึกที่ไม่มากนัก (ไม่เกิน 10 เมตร)

รูปแบบที่ 4: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์ DC

ข้อดี

- ดูดได้ลึกประมาณ 10 เมตร ส่งได้สูงกว่า 10 เมตร
- ตัวปั้มหาซื้อง่าย ราคาถูก หาซื้ออะไหล่ได้ง่าย ตัวมอเตอร์ DC ราคาจะค่อนข้างสูง
- ใช้รอบต่ำ 400 rpm สูบน้ำได้ปริมาณคุ้มกับพลังงานที่เสียไป

ข้อเสีย
- มักมีปัญหาเรื่องความร้อนในเครื่องที่มีขนาดเล็ก ชิ้นส่วนสึกหรอง่าย มีน้ำหนักเยอะเคลื่อนย้ายยาก ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ


ติดต่อช่างเจาะบาดาล
[​IMG]
[​IMG]
Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !

Groundwater Filtration System

Groundwater Filtration System It is installed to remove dirt contaminated with water, chemicals, minerals and germs. Help adjust the condition of groundwater to be clean and hygienic. Can be used for consumption without causing harm to the body

Advantages of installing a groundwater filtration system

1. Eliminate additives. Groundwater is inserted in the rocky soil layer.

2. Eliminate contaminants such as chemicals, minerals that may cause harm to the body.

3. Adjust water conditions. Because the water is still not usable at all

4. The use of groundwater without being filtered water may be full of contaminated water that is not of good quality. Not standard

Model 1: Solar Centrifugal Pump [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)]

strength

- It's cheap and easy to buy.

- Able to pump large volumes of water, about 1500-3000 liters / hour

- Easy to maintain Easy to find spare parts

weakness

- Suction wells up to 8 meters deep, except for the twin jet centrifugal pumps that can pump deeper. and consumes quite high energy If a solar cell system is used together, several solar panels may be required to generate enough electricity.

Model 2: Solar cell submersible water pump, underground water pump [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)]

strength

- Absorbs very deeply There are many sizes to choose from.

- Get a lot of water

- Used to pump water up high Can pump water up to high water tanks

weakness

- Expensive, the AC system is much more expensive than DC. If the applications that use less water, not a lot of capital, may not be worth it.

-If the motor is damaged, it cannot be repaired. And use a lot of power, so may need more solar panels

Model 3: Divo DC Solar Pump [Solar Water Pumping System (Divo Pump)]

strength

- cheap price

- Easy to use, hassle-free

- Can pump a large amount of water Small size, easy to carry

weakness

- Able to pump water at a small depth (up to 10 meters)

Style 4: Solar powered water pump with DC motor

strength

- Suction depth of about 10 meters, transmission height above 10 meters.

- The pump is easy to buy, cheap, easy to find spare parts, the price of the DC motor is quite high.

- Use at low 400 rpm, pumping the amount of water worth the wasted energy.

Weakness

- There are often problems with heat in small machines. Easy to wear parts Heavy weight, difficult to move need frequent maintenance
ติดต่อช่างเจาะบาดาล
[​IMG]
[​IMG][​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1