ข้อมูลน่ารู้ ก่อนขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  23 พฤศจิกายน 2020
เยี่ยมชม :  134    ถูกใจ :  1
สำหรับการทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม ย่อมมีช่วงเวลาที่มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดขึ้นในระยะแรกๆ อาจไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่ แต่หากงบประมาณขาดช่วง ย่อมทำให้เกิดความติดขัดในการดำเนินงานแน่ๆ หนึ่งในทางเลือกที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ได้ นั่นก็คือการขอสินเชื่อ ซึ่งบางแห่งก็ต้องการหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในขณะที่บางสินเชื่อก็ไม่จำเป็นต้องมี ในบทความนี้ เราจะแนะนำข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

[​IMG]

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นอย่างไร?

สินเชื่อธุรกิจ เป็นการขอกู้เงินในนามผู้ประกอบการ โดยสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้จะเข้ามาเป็นตัวกลาง เพื่อช่วยให้การผลิตในระบบดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด เนื่องด้วยเงินทุนไม่เพียงพอ โดยจะให้บริการสินเชื่อในวงเงินที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อขาย จ่ายเงินเดือนพนักงาน และดำเนินการด้านอื่นๆ ต่อได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

สินเชื่อบางแห่งต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน ในขณะที่บางแห่งเป็นสินเชื่อธุรกิจที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับ มีดังนี้

 • อนุมัติวงเงินกู้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้าน ซึ่งเพียงพอต่อการนำไปหมุนเวียน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน
 • มีอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 14-20% ต่อปี รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
 • กำหนดระยะเวลาในการกู้เงินไว้แน่นอน

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ

ก่อนขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่ำ 2 ปี
 • มีสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่ที่สถาบันการเงินกำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสถาบันการเงินจะร้องขอ เช่น มีประวัติการซื้อขายที่ดีผ่านระบบของสถาบันนั้นๆ

หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้กู้ควรเตรียมเอกสารในเบื้องต้น เพื่อนำไปสมัครสินเชื่อ ดังนี้
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท และแบบแสดงรายละเอียดบัญชีของผู้ถือหุ้น หรือ บอจ. 5
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นหลัก และผู้มีอำนาจลงนาม
 • งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 • รายงานจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติของบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อกำหนด

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการมีหลากหลายให้เลือกสมัครตามคุณสมบัติและความต้องการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบันก็มีสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้เลือก เพื่อความสะดวก และเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจทุกคนในการเพิ่มสภาพคล่อง ไม่ให้การดำเนินงานต้องสะดุด หรือธุรกิจต้องประสบปัญหาที่อาจยากต่อการแก้ไขในอนาคต
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1