คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  31 พฤษภาคม 2019
เยี่ยมชม :  301    ถูกใจ :  0
คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/article/389

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 หลักและเทคนิคในการสืบสวน
10 วิชาสืบสวนสอบสวน (The Inquiry Method)
11 ถาม-ตอบ การสืบสวน สอบสวน
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
[​IMG]

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
7 แนวคิดการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
8 การบริหารจัดการองค์กร
9 แนวข้อสอบมาตรฐานจริยธรรมของนักวิชาการตรวจสอบภายใน
10 การตรวจสอบภายในภาคราชการ
11 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
[​IMG]

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
10 แนวข้อสอบเรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
11 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
12 ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
[​IMG]

แนวข้อสอบนักวิชาการ (งานวิเทศน์สัมพันธ์) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
7 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ
8 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
9 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
MP3-P055 - วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
[​IMG]

แนวข้อสอบนักวิชาการ (งานวิจัย) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-1
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
9 ถาม – ตอบ ทางด้านการวิจัย
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
[​IMG]

แนวข้อสอบ นักวิชาการ (งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจดหมายเหตุ
10 แนวข้อสอบงานจดหมายเหตุ
11 ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
12 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการจัดการของพิพิธภัณฑ์
13 ถาม-ตอบเรื่องพิพิธภัณฑ์ บทบาทและการจัดการ
MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
[​IMG]

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5. แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6. ความสามารถทางด้านเหตุผล
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความสามารถด้านภาษาไทย
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11. ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
12. ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13. ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา
14. แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
[​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1