จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำคัญตรงไหน? ทำไมต้องจด?

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  31 ตุลาคม 2022
เยี่ยมชม :  83    ถูกใจ :  1
เปิดร้านขายของ ทำแบรนด์ของตัวเอง จำเป็นต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเปล่า? เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หลายต่อหลายคน วันนี้เราจะมาดูกันว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำคัญตรงไหน ทำไมต้องจดด้วย แล้วถ้าไม่จดจะมีผลเสียอะไรไหม เราไปดูกันเลย

[​IMG]

เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย หรือที่สื่อความหมายถึงสินค้าหรือบริการของแต่ละแบรนด์ ซึ่งได้รับการคุ้มค่าตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งหากว่าเราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว คนอื่นจะไม่สามารถมาจดซ้ำได้ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องหมายการค้าทั้งหมด 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
 1. Trade Mark หรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต่าง ๆ ที่วางขาย
 2. Service Mark หรือเครื่องหมายบริการ โดยใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม สายการบิน
 3. Certification Mark เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น ๆ ที่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินค้าหรือบริการด้วย
 4. Collective Mark เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท สมาคม หรือบุคคล
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องจดให้ถูกประเภท เพื่อให้การรับรองทางกฎหมายเกิดขึ้น และไม่เป็นโมฆะ

สิ่งที่ควรรู้

ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิ่งที่เราควรจะรู้ดังต่อไปนี้
 1. เครื่องหมายแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น พูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่ซ้ำกับของคนอื่นนั่นเอง
 2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่ใช่เครื่องหมายต้องห้าม อย่างเช่น ตราแผ่นดิน หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. ไม่ใช่เครื่องหมายที่บอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง
 4. เครื่องหมายทางการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้คนมาเลียนแบบ หรือทำซ้ำได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1. ใบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องระบุชื่อเจ้าของ รูปเครื่องหมาย จำพวก รายการบริการ และคำขอจดทะเบียน
 2. รูปเครื่องหมาย ที่ต้องการจดทะเบียน ขนาดไม่เกิน 5 X 5 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
 3. บัตรประจำตัวเจ้าของเครื่องหมาย หากว่าเป็นบุคคลธรรมดา สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ได้เลย แต่หากว่าเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

หลายคนถามว่าเราไม่จดทะเบียนได้ไหม จะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า?
หากว่าเราไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในทางกฎหมายแล้ว เราอาจจะเป็นรอง หากว่ามีผู้จดทะเบียนซ้ำกับของเรา หรือเลียนแบบสินค้าเรา ดังที่คนบอกกันว่า จดทะเบียนก่อนย่อมได้เปรียบ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เรียบร้อยจะดีกว่า เสียเวลาเสียเงินไม่เท่าไหร่ แต่แลกมาด้วยความสบายใจของเรา ไม่ต้องมาปวดหัวในภายหลัง
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1