จัดโต๊ะจีนราชบุรี

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  27 พฤศจิกายน 2018
เยี่ยมชม :  95    ถูกใจ :  0
บริการรับจัดโต๊ะจีน รับจัดอาหารบุฟเฟ่ รับจัดโต๊ะจีนงานเลี้ยง รับจัดโต๊ะจีนราคาถูก ราคาถูก อาหารสด คุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ อร่อย ราคาสามารถคุยกันได้ สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
[​IMG][​IMG]
[​IMG]

ร้านรับจัดโต๊ะจีน
ต้องการหน้าเว็บนี้ หรือรับงานจากเรา ติดต่อที่

คุณอมร โทร 081-6174763 amorn3498@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งโต๊ะจีน

1. เลือกรายการอาหารหน้าเว็บไซต์
2. ส่งรายละเอียด มาที่ e-mail : amorn3498@hotmail.com โดยแจ้งรายละเอียดตามนี้
รายการอาหารที่เลือก และจำนวนโตีะ
ต้องการชุดเครื่องดื่มหรือไม่ วันที่จัดงาน และ เวลา สถานที่จัดงาน
ชื่ือผู้ติดต่อและเบอร์ผู้ติดต่อ(แนะนำ 2 เบอร์โทรการติดต่อ)
3. รอรับใบเสนอราคาโต๊ะจีน
4. โอนเงินมัดจำ 30%
5. ชำระส่วนที่เหลืองานเสร็จ(งานที่มีการหัก ณ ที่จ่าย โปรดแจ้งทางร้านก่อน) ขอบคุณครับ

รายการอาหาร
สั่ง 20 โต๊ะขึ้นไป

ราคา 1,400 บาท (อาหาร 9 อย่าง)
[​IMG]
ราคา 1,800 บาท (อาหาร 9 อย่าง)

[​IMG]
ราคา 2,000 บาท (อาหาร 9 อย่าง)

[​IMG]
ราคา 2,600 บาท (อาหาร 9 อย่าง)

[​IMG]
ราคา 3,100 บาท (อาหาร 10 อย่าง)

รับจัดโต๊ะจีนราชบุรี

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอบ้านคา
รับจัดโต๊ะจีนบ้านคา
รับจัดโต๊ะจีนบ้านบึง
รับจัดโต๊ะจีนหนองพันจันทร์

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอจอมบึง
รับจัดโต๊ะจีนจอมบึง
รับจัดโต๊ะจีนด่านทับตะโก
รับจัดโต๊ะจีนปากช่อง
รับจัดโต๊ะจีนรางบัว
รับจัดโต๊ะจีนเบิกไพร
รับจัดโต๊ะจีนแก้มอ้น

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอดำเนินสะดวก
รับจัดโต๊ะจีนขุนพิทักษ์
รับจัดโต๊ะจีนดอนกรวย
รับจัดโต๊ะจีนดอนคลัง
รับจัดโต๊ะจีนดอนไผ่
รับจัดโต๊ะจีนดำเนินสะดวก
รับจัดโต๊ะจีนตาหลวง
รับจัดโต๊ะจีนท่านัด
รับจัดโต๊ะจีนบัวงาม
รับจัดโต๊ะจีนบ้านไร่
รับจัดโต๊ะจีนประสาทสิทธิ์
รับจัดโต๊ะจีนศรีสุราษฎร์
รับจัดโต๊ะจีนสี่หมื่น
รับจัดโต๊ะจีนแพงพวย

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอบางแพ
รับจัดโต๊ะจีนดอนคา
รับจัดโต๊ะจีนดอนใหญ่
รับจัดโต๊ะจีนบางแพ
รับจัดโต๊ะจีนวังเย็น
รับจัดโต๊ะจีนวัดแก้ว
รับจัดโต๊ะจีนหัวโพ
รับจัดโต๊ะจีนโพหัก

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอบ้านโป่ง
รับจัดโต๊ะจีนกรับใหญ่
รับจัดโต๊ะจีนคุ้งพยอม
รับจัดโต๊ะจีนดอนกระเบื้อง
รับจัดโต๊ะจีนท่าผา
รับจัดโต๊ะจีนนครชุมน์
รับจัดโต๊ะจีนบ้านม่วง
รับจัดโต๊ะจีนบ้านโป่ง
รับจัดโต๊ะจีนปากแรต
รับจัดโต๊ะจีนลาดบัวขาว
รับจัดโต๊ะจีนสวนกล้วย
รับจัดโต๊ะจีนหนองกบ
รับจัดโต๊ะจีนหนองปลาหมอ
รับจัดโต๊ะจีนหนองอ้อ
รับจัดโต๊ะจีนเขาขลุง
รับจัดโต๊ะจีนเบิกไพร

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอปากท่อ
รับจัดโต๊ะจีนดอนทราย
รับจัดโต๊ะจีนทุ่งหลวง
รับจัดโต๊ะจีนบ่อกระดาน
รับจัดโต๊ะจีนปากท่อ
รับจัดโต๊ะจีนป่าไก่
รับจัดโต๊ะจีนยางหัก
รับจัดโต๊ะจีนวังมะนาว
รับจัดโต๊ะจีนวัดยางงาม
รับจัดโต๊ะจีนวันดาว
รับจัดโต๊ะจีนหนองกระทุ่ม
รับจัดโต๊ะจีนห้วยยางโทน
รับจัดโต๊ะจีนอ่างหิน

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอวัดเพลง
รับจัดโต๊ะจีนจอมประทัด
รับจัดโต๊ะจีนวัดเพลง
รับจัดโต๊ะจีนเกาะศาลพระ

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอสวนผึ้ง
รับจัดโต๊ะจีนตะนาวศรี
รับจัดโต๊ะจีนท่าเคย
รับจัดโต๊ะจีนป่าหวาย
รับจัดโต๊ะจีนสวนผึ้ง

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอเมือง
รับจัดโต๊ะจีนคุ้งกระถิน
รับจัดโต๊ะจีนคุ้งน้ำวน
รับจัดโต๊ะจีนคูบัว
รับจัดโต๊ะจีนดอนตะโก
รับจัดโต๊ะจีนดอนแร่
รับจัดโต๊ะจีนท่าราบ
รับจัดโต๊ะจีนน้ำพุ
รับจัดโต๊ะจีนบางป่า
รับจัดโต๊ะจีนบ้านไร่
รับจัดโต๊ะจีนพิกุลทอง
รับจัดโต๊ะจีนสามเรือน
รับจัดโต๊ะจีนหนองกลางนา
รับจัดโต๊ะจีนหน้าเมือง
รับจัดโต๊ะจีนหลุมดิน
รับจัดโต๊ะจีนหินกอง
รับจัดโต๊ะจีนห้วยไผ่
รับจัดโต๊ะจีนอ่างทอง
รับจัดโต๊ะจีนเกาะพลับพลา
รับจัดโต๊ะจีนเขาแร้ง
รับจัดโต๊ะจีนเจดีย์หัก
รับจัดโต๊ะจีนโคกหม้อ


รับจัดโต๊ะจีนอำเภอโพธาราม
รับจัดโต๊ะจีนคลองข่อย
รับจัดโต๊ะจีนคลองตาคต
รับจัดโต๊ะจีนชำแระ
รับจัดโต๊ะจีนดอนกระเบื้อง
รับจัดโต๊ะจีนดอนทราย
รับจัดโต๊ะจีนท่าชุมพล
รับจัดโต๊ะจีนธรรมเสน
รับจัดโต๊ะจีนนางแก้ว
รับจัดโต๊ะจีนบางโตนด
รับจัดโต๊ะจีนบ้านฆ้อง
รับจัดโต๊ะจีนบ้านสิงห์
รับจัดโต๊ะจีนบ้านเลือก
รับจัดโต๊ะจีนสร้อยฟ้า
รับจัดโต๊ะจีนหนองกวาง
รับจัดโต๊ะจีนหนองโพ
รับจัดโต๊ะจีนเขาชะงุ้ม
รับจัดโต๊ะจีนเจ็ดเสมียน
รับจัดโต๊ะจีนเตาปูน
รับจัดโต๊ะจีนโพธาราม
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1

แชร์

#2