จัดโต๊ะจีนอุดรธานี

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  26 พฤศจิกายน 2018
เยี่ยมชม :  182    ถูกใจ :  0
บริการรับจัดโต๊ะจีน รับจัดอาหารบุฟเฟ่ รับจัดโต๊ะจีนงานเลี้ยง รับจัดโต๊ะจีนราคาถูก ราคาถูก อาหารสด คุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ อร่อย ราคาสามารถคุยกันได้ สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
[​IMG][​IMG]
[​IMG]

ร้านรับจัดโต๊ะจีน
ต้องการหน้าเว็บนี้ หรือรับงานจากเรา ติดต่อที่

คุณอมร โทร 081-6174763 amorn3498@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งโต๊ะจีน

1. เลือกรายการอาหารหน้าเว็บไซต์
2. ส่งรายละเอียด มาที่ e-mail : amorn3498@hotmail.com โดยแจ้งรายละเอียดตามนี้
รายการอาหารที่เลือก และจำนวนโตีะ
ต้องการชุดเครื่องดื่มหรือไม่ วันที่จัดงาน และ เวลา สถานที่จัดงาน
ชื่ือผู้ติดต่อและเบอร์ผู้ติดต่อ(แนะนำ 2 เบอร์โทรการติดต่อ)
3. รอรับใบเสนอราคาโต๊ะจีน
4. โอนเงินมัดจำ 30%
5. ชำระส่วนที่เหลืองานเสร็จ(งานที่มีการหัก ณ ที่จ่าย โปรดแจ้งทางร้านก่อน) ขอบคุณครับ

รายการอาหาร
สั่ง 20 โต๊ะขึ้นไป

ราคา 1,400 บาท (อาหาร 9 อย่าง)
[​IMG]
ราคา 1,800 บาท (อาหาร 9 อย่าง)

[​IMG]
ราคา 2,000 บาท (อาหาร 9 อย่าง)

[​IMG]
ราคา 2,600 บาท (อาหาร 9 อย่าง)

[​IMG]
ราคา 3,100 บาท (อาหาร 10 อย่าง)


รับจัดโต๊ะจีนอุดรธานี


รับจัดโต๊ะจีนอำเภอกู่แก้ว
รับจัดโต๊ะจีนคอนสาย
รับจัดโต๊ะจีนค้อใหญ่
รับจัดโต๊ะจีนบ้านจีต
รับจัดโต๊ะจีนโนนทองอินทร์
รับจัดโต๊ะจีนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
รับจัดโต๊ะจีนอำเภอกุดจับ
รับจัดโต๊ะจีนอำเภอกุมภวาปี
รับจัดโต๊ะจีนอำเภอทุ่งฝน
รับจัดโต๊ะจีนอำเภอนายูง
รับจัดโต๊ะจีนอำเภอน้ำโสม
รับจัดโต๊ะจีนอำเภอบ้านดุง
รับจัดโต๊ะจีนดงเย็น
รับจัดโต๊ะจีนถ่อนนาลับ
รับจัดโต๊ะจีนนาคำ
รับจัดโต๊ะจีนนาไหม
รับจัดโต๊ะจีนบ้านจันทน์
รับจัดโต๊ะจีนบ้านชัย
รับจัดโต๊ะจีนบ้านดุง
รับจัดโต๊ะจีนบ้านตาด
รับจัดโต๊ะจีนบ้านม่วง
รับจัดโต๊ะจีนวังทอง
รับจัดโต๊ะจีนศรีสุทโธ
รับจัดโต๊ะจีนอ้อมกอ
รับจัดโต๊ะจีนโพนสูง

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอบ้านผือ
รับจัดโต๊ะจีนกลางใหญ่
รับจัดโต๊ะจีนข้าวสาร
รับจัดโต๊ะจีนคำด้วง
รับจัดโต๊ะจีนคำบง
รับจัดโต๊ะจีนจำปาโมง
รับจัดโต๊ะจีนบ้านค้อ
รับจัดโต๊ะจีนบ้านผือ
รับจัดโต๊ะจีนหนองหัวคู
รับจัดโต๊ะจีนหนองแวง
รับจัดโต๊ะจีนหายโศก
รับจัดโต๊ะจีนเขือน้ำ
รับจัดโต๊ะจีนเมืองพาน
รับจัดโต๊ะจีนโนนทอง

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอพิบูลย์รักษ์
รับจัดโต๊ะจีนดอนกลอย
รับจัดโต๊ะจีนนาทราย
รับจัดโต๊ะจีนบ้านแดง

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอวังสามหมอ
รับจัดโต๊ะจีนคำโคกสูง
รับจัดโต๊ะจีนบะยาว
รับจัดโต๊ะจีนผาสุก
รับจัดโต๊ะจีนวังสามหมอ
รับจัดโต๊ะจีนหนองกุงทับม้า
รับจัดโต๊ะจีนหนองหญ้าไซ

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอศรีธาตุ
รับจัดโต๊ะจีนจำปี
รับจัดโต๊ะจีนตาดทอง
รับจัดโต๊ะจีนนายูง
รับจัดโต๊ะจีนบ้านโปร่ง
รับจัดโต๊ะจีนศรีธาตุ
รับจัดโต๊ะจีนหนองนกเขียน
รับจัดโต๊ะจีนหัวนาคำ

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอสร้างคอม
รับจัดโต๊ะจีนนาสะอาด
รับจัดโต๊ะจีนบ้านยวด
รับจัดโต๊ะจีนบ้านหินโงม
รับจัดโต๊ะจีนบ้านโคก
รับจัดโต๊ะจีนสร้างคอม
รับจัดโต๊ะจีนเชียงดา

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอหนองวัวซอ
รับจัดโต๊ะจีนกุดหมากไฟ
รับจัดโต๊ะจีนน้ำพ่น
รับจัดโต๊ะจีนหนองบัวบาน
รับจัดโต๊ะจีนหนองวัวซอ
รับจัดโต๊ะจีนหนองอ้อ
รับจัดโต๊ะจีนหมากหญ้า
รับจัดโต๊ะจีนอูบมุง
รับจัดโต๊ะจีนโนนหวาย

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอหนองหาน
รับจัดโต๊ะจีนดอนหายโศก
รับจัดโต๊ะจีนบ้านยา
รับจัดโต๊ะจีนบ้านเชียง
รับจัดโต๊ะจีนผักตบ
รับจัดโต๊ะจีนพังงู
รับจัดโต๊ะจีนสร้อยพร้าว
รับจัดโต๊ะจีนสะแบง
รับจัดโต๊ะจีนหนองสระปลา
รับจัดโต๊ะจีนหนองหาน
รับจัดโต๊ะจีนหนองเม็ก
รับจัดโต๊ะจีนหนองไผ่
รับจัดโต๊ะจีนโพนงาม

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอหนองแสง
รับจัดโต๊ะจีนทับกุง
รับจัดโต๊ะจีนนาดี
รับจัดโต๊ะจีนหนองแสง
รับจัดโต๊ะจีนแสงสว่าง

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอเพ็ญ
รับจัดโต๊ะจีนจอมศรี
รับจัดโต๊ะจีนนาบัว
รับจัดโต๊ะจีนนาพู่
รับจัดโต๊ะจีนบ้านธาตุ
รับจัดโต๊ะจีนบ้านเหล่า
รับจัดโต๊ะจีนสร้างแป้น
รับจัดโต๊ะจีนสุมเส้า
รับจัดโต๊ะจีนเชียงหวาง
รับจัดโต๊ะจีนเตาไห
รับจัดโต๊ะจีนเพ็ญ
รับจัดโต๊ะจีนโคกกลาง

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอเมือง
รับจัดโต๊ะจีนกุดสระ
รับจัดโต๊ะจีนนากว้าง
รับจัดโต๊ะจีนนาข่า
รับจัดโต๊ะจีนนาดี
รับจัดโต๊ะจีนนิคมสงเคราะห์
รับจัดโต๊ะจีนบ้านขาว
รับจัดโต๊ะจีนบ้านจั่น
รับจัดโต๊ะจีนบ้านตาด
รับจัดโต๊ะจีนบ้านเลื่อม
รับจัดโต๊ะจีนสามพร้าว
รับจัดโต๊ะจีนหนองขอนกว้าง
รับจัดโต๊ะจีนหนองนาคำ
รับจัดโต๊ะจีนหนองบัว
รับจัดโต๊ะจีนหนองไผ่
รับจัดโต๊ะจีนหนองไฮ
รับจัดโต๊ะจีนหมากแข้ง
รับจัดโต๊ะจีนหมูม่น
รับจัดโต๊ะจีนเชียงพิณ
รับจัดโต๊ะจีนเชียงยืน
รับจัดโต๊ะจีนโคกสะอาด
รับจัดโต๊ะจีนโนนสูง

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอโนนสะอาด

รับจัดโต๊ะจีนอำเภอไชยวาน

 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1

แชร์

#2