จ้างรถแห่สระแก้ว รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  7 กุมภาพันธ์ 2018
เยี่ยมชม :  6,559    ถูกใจ :  1
ศูนย์รวมรถแห่ดนตรีสด ม่วนๆ มันๆ
จ้างรถแห่สระแก้วรถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
รถแห่ดนตรีสดงานบวชสระแก้ว รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่
การแสดงสดรถแห่

ติดต่อคิวงานแสดง

[​IMG][​IMG]
[​IMG]

บริการรถดนตรีแห่ แสดงสด
สระแก้ว

สระแก้วรถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชสระแก้วรถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับสระแก้วไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงสระแก้ว เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent
-
บริการให้เช่าเครื่องปั่นไฟสระแก้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator For Rent.
บริการให้เช่าเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เหมาะกับลักษณะงานต่างๆ เช่น. งานก่อสร้าง
งานเชื่อม; งานออกบูธแสดงสินค้า; งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า; งาน Event ต่างๆ; งานจัดเลี้ยง; งานจ่ายไฟสำหรับทดสอบอุปกรณ์

[​IMG]


รับแห่นาคสระแก้วแห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชจังหวัดสระแก้ว
รถดนตรีแห่นาคจังหวัดสระแก้ว
รถดนตรีแห่ร้องสดจังหวัดสระแก้ว
รถดนตรีแห่ผ้าป่าจังหวัดสระแก้ว
รถดนตรีแห่งานพิธีจังหวัดสระแก้ว
รถดนตรีแห่ขันหมากจังหวัดสระแก้ว

[​IMG]

จ้างรถแห่ดนตรีวังสมบูรณ์
เช่าเครื่องเสียงวังทอง เช่าเครื่องเสียงวังสมบูรณ์ เช่าเครื่องเสียงวังใหม่
จ้างรถแห่ดนตรีโคกสูง
เช่าเครื่องเสียงหนองม่วง เช่าเครื่องเสียงหนองแวง เช่าเครื่องเสียงโคกสูง เช่าเครื่องเสียงโนนหมากมุ่น
จ้างรถแห่ดนตรีคลองหาด
เช่าเครื่องเสียงคลองหาด เช่าเครื่องเสียงคลองไก่เถื่อน เช่าเครื่องเสียงซับมะกรูด เช่าเครื่องเสียงเบญจขร เช่าเครื่องเสียงไทยอุดม เช่าเครื่องเสียงไทรทอง เช่าเครื่องเสียงไทรเดี่ยว
จ้างรถแห่ดนตรีตาพระยา
เช่าเครื่องเสียงตาพระยา เช่าเครื่องเสียงทัพราช เช่าเครื่องเสียงทัพเสด็จ เช่าเครื่องเสียงทัพไทย เช่าเครื่องเสียงโคคลาน
จ้างรถแห่ดนตรีวังน้ำเย็น
เช่าเครื่องเสียงคลองหินปูน เช่าเครื่องเสียงตาหลังใน เช่าเครื่องเสียงทุ่งมหาเจริญ เช่าเครื่องเสียงวังน้ำเย็น
จ้างรถแห่ดนตรีวัฒนานคร
เช่าเครื่องเสียงช่องกุ่ม เช่าเครื่องเสียงท่าเกวียน เช่าเครื่องเสียงผักขะ เช่าเครื่องเสียงวัฒนานคร เช่าเครื่องเสียงหนองตะเคียนบอน เช่าเครื่องเสียงหนองน้ำใส เช่าเครื่องเสียงหนองหมากฝ้าย เช่าเครื่องเสียงหนองแวง เช่าเครื่องเสียงห้วยโจด เช่าเครื่องเสียงแซร์ออ เช่าเครื่องเสียงโนนหมากเค็ง
จ้างรถแห่ดนตรีอรัญประเทศ
เช่าเครื่องเสียงคลองทับจันทร์ เช่าเครื่องเสียงคลองน้ำใส เช่าเครื่องเสียงทับพริก เช่าเครื่องเสียงท่าข้าม เช่าเครื่องเสียงบ้านด่าน เช่าเครื่องเสียงบ้านใหม่หนองไทร เช่าเครื่องเสียงป่าไร่ เช่าเครื่องเสียงผ่านศึก เช่าเครื่องเสียงฟากห้วย เช่าเครื่องเสียงหนองสังข์ เช่าเครื่องเสียงหันทราย เช่าเครื่องเสียงอรัญประเทศ เช่าเครื่องเสียงเมืองไผ่
จ้างรถแห่ดนตรีเขาฉกรรจ์
เช่าเครื่องเสียงพระเพลิง เช่าเครื่องเสียงหนองหว้า เช่าเครื่องเสียงเขาฉกรรจ์ เช่าเครื่องเสียงเขาสามสิบ
จ้างรถแห่ดนตรีเมือง
เช่าเครื่องเสียงท่าเกษม เช่าเครื่องเสียงท่าแยก เช่าเครื่องเสียงบ้านแก้ง เช่าเครื่องเสียงศาลาลำดวน เช่าเครื่องเสียงสระขวัญ เช่าเครื่องเสียงสระแก้ว เช่าเครื่องเสียงหนองบอน เช่าเครื่องเสียงโคกปี่ฆ้อง


[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1