ชป.เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  24 พฤศจิกายน 2020
เยี่ยมชม :  8,199    ถูกใจ :  6
127192009_5049787831760883_5320411375048084785_o.jpg
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDOConference ไปยังผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

126900087_5049788275094172_1031224914494839197_o.jpg

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน (23 พ.ย. 63) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 48,855 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ24,763 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 12,658 ล้าน ลบ.ม หรือร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 5,962 ล้าน ลบ.ม. ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งประเทศปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 1,900 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 12 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้ว 333 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8 ของแผนฯ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรที่บางส่วนทำนาปีได้ล่าช้าโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งกรมชลประทานจะให้ความช่วยเหลือด้วยการบริหารจัดการน้ำท่าให้เพียงพอจนกว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำ

126828022_5049790628427270_3675013415433595005_o.jpg

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 จึงได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำฝน และน้ำท่าอย่างใกล้ชิด
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1