ชวนไปรู้จัก E-Signature คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  16 พฤศจิกายน 2022
เยี่ยมชม :  40    ถูกใจ :  1
ในยุคที่โลกหมุนด้วยดิจิทัล การทำธุรกรรมรวมไปถึงการทำธุรกิจต่าง ๆ จึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เว้นแต่งานเอกสาร และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น การเซ็นสำเนาถูกต้อง การเซ็นสัญญา หรือว่าการเซ็นรับรองเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เมื่อก่อนต้องมาเจอหน้ากัน และเซ็นกันให้เห็นบนกระดาษเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้การทำเอกสารสำคัญต่าง ๆ สามารถทำทางออนไลน์ได้แล้ว และมีผลที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องทางกฎหมายด้วย และสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ E-Signature นั่นเอง และสำหรับใครที่สงสัยว่า E-Signature คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? เราจะพาคุณหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน ตามไปอ่านได้จากบทความของเราเลย
[​IMG]
E-Signature คืออะไร?
E-Signature คือ ชุดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวนี้ สามารถเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง มีหน้าที่ในการใช้ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่า บุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อรู้แล้วว่า E-Signature คืออะไร ก็คงทำให้เกิดคำถามต่อไปอีกว่าแล้ว E-Signature มีผลทั้งกฎหมายเทียบเท่ากับการเซ็นลงไปบนกระดาษหรือไม่ ต้องบอกว่ามีผลทางกฎหมายเท่าเทียมกันทั้งคู่ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา E-Signature ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะว่ามีความสะดวก ไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้ากันก็สามารถเซ็นเอกสารยินยอมได้ จึงเหมาะกับการเซ็นบันทึกข้อตกลง การทำธุรกิจ การสอบสัมภาษณ์ หรือการสมัครสอบ สมัครงานต่าง ๆ ได้ แต่มีข้อที่พึงต้องระวังไว้ คือ การเซ็น E-Signature นั้น จะมีผลตามกฎหมายรับรองก็ต่อเมื่อลายเซ็นที่ใช้ประกอบกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องตอบองค์ประกอบ 3 ข้อ ดังนี้
1) ข้อความต้องสามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายเซ็นได้ ว่าผู้เซ็นลายเซ็นคือใคร
2) ข้อความต้องสามารถระบุเจตนาตามข้อความที่เซ็นได้ ว่าเป็นการเซ็นเพื่ออะไร
3) รวมถึงต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการเซ็น เช่น มีหลักฐาน พยาน หรือบุคคลที่ 3 ที่รับรองการเซ็นด้วย


ประโยชน์ E-Signature คืออะไร?

  1. ให้คุณสามารถลงลายมือชื่อของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ไม่ต้องยุ่งยากเดินทางไปเซ็นเอกสารตามสถานที่ต่าง ๆ
  2. มีผลครอบคลุมทางกฎหมาย เช่นเดียวกันกับการลงลายมือชื่อในกระดาษ เชื่อถือ และตรวจสอบได้
  3. สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทุกฉบับที่มีการลงลายมือชื่อไว้ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง หรือเอามาประกอบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายหลังได้ ค้นหาสะดวก สามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องพกพากระดาษเป็นแผ่น ๆ ให้ยุ่งยากและวุ่นวายอีกต่อไป
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1