ชี้ 5 โอกาสทองของสินค้าส่งออกไทยในวิกฤตโควิด – 19 พร้อมเปิดแผนช่วย

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  1 เมษายน 2020
เยี่ยมชม :  338    ถูกใจ :  6
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ .jpgกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะ 5 โอกาสทองของผู้ประกอบการส่งออกไทยในสถานการณ์การระบาดของวิกฤตโควิด – 19 เชื่อมั่นไทยยังมีสินค้า 5 ประเภทที่มีโอกาสในการส่งออกหรือกระจายสินค้าไปสู่ตลาดและผู้บริโภคต่าง ๆเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป สินค้าด้านเวชภัณฑ์และการแพทย์สินค้าและบริการด้านความบันเทิง สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนและกลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ยังได้เตรียมแนวทางการรับมือด้วยแนวคิด “ตั้งรับ ปรับตัว หาโอกาส” ดึงออนไลน์เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเพิ่มโอกาสการส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากเดิมพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้แก่การจับคู่ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า และการพัฒนาแพลตฟอร์ม “NEA E-Learning Universe” โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด – 19 กรมฯได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทำการศึกษาปัจจัยและแนวโน้มเรื่องการส่งออกของสินค้าไทย โดยพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีความรุนแรงและส่งผลกระทบกับกิจกรรมการส่งออกในประเทศไทยเท่านั้น แต่ประเทศอื่น ๆ ที่พึ่งพาการส่งออกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมีสินค้า 5 ประเภทที่มีโอกาสในการส่งออกหรือกระจายสินค้าไปสู่ตลาดและผู้บริโภคต่าง ๆอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์.jpgเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภคในทุกประเทศโดยในช่วงนี้สินค้าที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อาหารแห้ง ข้าว อาหารกระป๋องซึ่งประเทศไทยมีกำลังในการผลิตเพื่อบริโภคและการจำหน่ายที่เพียงพอกับความต้องการทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าในระยะแรกของการระบาดเชื้อ โควิด-19 สินค้าดังกล่าวถือว่ามีปัญหาเล็กน้อย แต่ในปัจจุบันถือว่าคลี่คลายได้ดี และคาดว่าจะค่อย ๆ ขยายตัวได้ในระดับที่น่าพอใจ สินค้าด้านเวชภัณฑ์และการแพทย์ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการเกือบเทียบเท่ากับกลุ่มอาหารโดยอุปทานความต้องการมีมากทั้งในและต่างประเทศอันเนื่องมาจากการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งในอนาคตเชื่อว่าความต้องการจะยังคงมีมากอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการจึงควรศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมนำไปปรับแผนการผลิตที่มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อไปสินค้าและบริการด้านความบันเทิง และอุตสาหกรรมด้านเอนเตอร์เทนเมนท์เนื่องจากการอยู่บ้านของประชาชนที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขานรับนโยบาย Social Distancing รวมทั้งการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home โดยธุรกิจบริการที่มีโอกาสเติบโตสูงได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนท์ เกมส์ และภาพยนตร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องการออกกำลังกายในบ้าน ซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคได้หันมาใช้จ่ายในสินค้าและบริการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันพบว่าเริ่มมีสถานที่ในการจัดจำหน่ายที่น้อยลงจึงทำให้โอกาสดังกล่าวขยายไปสู่ช่องทางการซื้อขายออนไลน์และผู้บริโภคก็หันเข้าสู่ช่องทางดังกล่าวเช่นเดียวกันกลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมขั้นกลาง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เส้นใยผลิตสิ่งทอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ นายสมเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมได้เตรียมมาตรการรองรับและสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการส่งออกไว้หลายด้านประกอบด้วย 1.ลดการพึ่งพาตลาดหลักผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่เพิ่มขึ้น 2.เร่งแก้ไขปัญหาในการส่งออกจากปัจจัยต่างๆของประเทศเป้าหมายส่งออกสินค้าและบริการ และ 3. เพิ่มศักยภาพการทำการค้าระหว่างประเทศด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่รวมถึงเร่งหาแนวทางรับมือต่อไปเพื่อให้ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยสามารถฟื้นฟูกลับมาได้อย่างรวดเร็วและไม่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นเวลานานหลังจากวิกฤตดังกล่าวได้ผ่านไปนอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางที่จะนำพาผู้ประกอบการไปสู่ช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งกรมฯโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้วางกิจกรรมส่งเสริมไว้เพิ่มเติมอีก 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรม Business Matching ออนไลน์คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยกิจกรรมการเจรจาทางการค้าการนำเสนอสินค้า และการหาคู่ค้าระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสที่จะสามารถจับคู่ธุรกิจการค้าได้ทั่วโลกด้วยการย่อโลกธุรกิจ การเจรจาทางการค้าให้ง่ายและใกล้กันมากขึ้นอุปกรณ์การแพทย์.jpg2. การจัดงานแสดงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยแผนการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเปิดกว้างให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงการจัดงานแสดงสินค้าได้ในรูปแบบ Multimedia Online Virtual Exhibition (MOVE) หรือ Virtual Trade Show ด้วยการจัดแสดงงานและเข้าชมงานแสดงสินค้าได้ในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งจะทำให้สามารถเข้าชมงานได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้นจากเดิมและสามารถเข้าชมได้จากทุกมุมของโลก อีกด้วย 3. การวางแผนและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์
ที่เรียกว่า “NEA E- Learning Universe” เพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆกับการพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 แพลตฟอร์มใหญ่ ได้แก่ 1) ระบบ NEA E- Learning ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 2)ระบบ Live & Webinar Class ซึ่งเป็นการปรับโฉมลักษณะการดำเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) โดยเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจาก Offline ไปสู่ Online อย่างเต็มรูปแบบ
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1