"ซุปตาร์" แนะทริค “เสพสื่อ มีสติ Healthy Digital Family" ชัวร์ก่อนแชร์!!

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  6 กันยายน 2018
เยี่ยมชม :  207    ถูกใจ :  11
ข่าวใต้ภาพ.jpg

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จัดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว อินเทอร์เน็ตจะไปถึงทุกบ้าน การสื่อสารและการเสพข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว หากประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนปราศจากความรู้ความเข้าใจและทักษะใน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาจเกิดภัยอันตรายที่บ่อนทำลายคุณภาพชีวิต และคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่เป็นปราการสำคัญที่สุดในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิตัลรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เกิดการเสพสื่ออย่างใช้สติ มีสไตล์และถูกต้อง

โครงการได้ประเดิมจัดกิจกรรมเดินสายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ด้วยการจัด นิทรรศการผ่านสื่อผสมแบบ interactive เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัล ผ่านภาพอินโฟกราฟิก เกมตอบคำถามเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูน เพื่อสร้างความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนำโดยซุปตาร์และเซเลเบรตี้คนดัง อาทิ พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ,ไมค์-ภัทรเดช
สงวนความดี, ยุ้ย-จีรนันท์ มโนแจ่ม, มอส ปฎิภาณ ปฐวีกานต์และอีกมากมาย


สำหรับโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” จะเดินสายจัดกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2561 และที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ZPELL ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561
ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1
กำลังโหลด...
Similar Threads
 1. G.Dragon
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  331
 2. REDBEAR
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  45
 3. G.Dragon
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  336
 4. Catty
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  287
 5. G.Dragon
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  383