ซ่อมบ้านทรุดนราธิวาส

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  15 พฤษภาคม 2022
เยี่ยมชม :  60    ถูกใจ :  0

ซ่อมบ้านทรุดนราธิวาส.
เสริมฐานรากไมโครไพล์นราธิวาส

บริการช่างยกบ้านนราธิวาส ดีดบ้านนราธิวาส เปลี่ยนเสาเข็มนราธิวาส
[​IMG]
ติดต่อสอบถามราคาซ่อมฐานบ้านทรุดนราธิวาส
ปรึกษาช่างดีดบ้านนราธิวาส
[​IMG]


รับซ่อมบ้านทรุดนราธิวาส ประเมินหน้างานฟรี

แก้ไขบ้านทรุด บ้านชำรุด มีรอยแตก ร้าว เอียง ทรุดตัว บ้านทรุดตัว บ้านไม่ได้ระดับ รับดีดบ้าน ประเมินหน้างานฟรี แก้ไขอาคารทรุด แก้ไขตึกทรุด นราธิวาส ดีดบ้าน ดีดอาคาร ดีดตึก ดีดโรงเรียน ซ่อมบ้านทรุด บ้านเอียง ครบวงจร โดยทีมช่างผู้เชียวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี แก้ไข บ้านทรุด ซ่อมบ้านทรุด ด้วยเสาเข็ม เสริมระบบไฮตรอลิค (Segmented pile) งานปรับระดับอาคาร บ้าน ทรุดเอียง งานยกอาคาร งานซ่อมแซม บ้านทรุด โครงสร้างฐานราก เสา คาน พื้น

[​IMG]
[​IMG]
ทำไมบ้านทรุด จะซ่อมบ้านทรุดยังไง !!!
ปัญหาบ้านทรุด พื้นโรงงานทรุดเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้าง

ถ้าบ้านที่ต่อเติมจะพบได้บ่อยเพราะการเลือกใช้เสาเข็มไม่สอดคล้องกับน้ำหนักอาคาร / หัวเสาเข็มหลุดออกจากฐานราก / คุณภาพของเสาเข็ม หรือ บ้านที่ไม่ได้ต่อเติมก็สามารถทรุดได้ โดยสาเหตุเดียวกัน
ถ้าในโรงงานก็จะมีการวางเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้น ก็จะทำให้พื้นบริเวณนั้นทรุดได้เหมือนกัน ดังนั้น จึงเป็นเสาเข็มที่สามารถติดตั้งใต้ฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาฐานรากทรุด หรือเสาเข็มอาคารเดิมรับน้ำหนักไม่ได้ตามการใช้งาน โดยเสาเข็มที่ใช้จะเป็นเสาเข็มเหล็กเนื่องจากน้ำหนักเบาสะดวกต่อการทำงานใต้ดิน แต่ยังคงเสริมให้สามารถรับน้ำหนักตามการใช้งานได้ โดยมีการตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักได้ทันที
แก้ไขบ้านทรุดบ้านเอียง

[​IMG]
  • ขั้นตอนการซ่อมบ้านทรุดด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ นราธิวาส.
ขุดเปิดฐานรากตำแหน่งที่ทรุดเอียง
สำรวจตำแหน่งเสาเข็ม
กดเสาเข็มจนได้น้ำหนักที่ออกแบบไว้โดยอ่าค่าจาก Pressure gauge.
เทคอนกรีตลงในท่อเหล็กและทำฐานรากใหม่ด้วยเหล็กรูปพรรณ
ปรับระดับและเทหล่อฐานรากพร้อมผูกเหล็กปิดหลุม
คืนสภาพหน้างาน

เสริมฐานรากซ่อมบ้านทรุด แก้ไขซ่อมแซมบ้านทรุดเอียง ไม่ต้องย้ายออก ไม่ต้องทุบทิ้ง ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน เสริมฐานรากให้ได้มาจรฐาน
  • “แก้ปัญหาด้วยเสาเข็มไมโครไพล์”
ไมโครไพล์ คือ เสาเข็มขนาดเล็กที่มาแก้ไขข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มตอกที่ต้องใช้พื้นที่กว้างในการเข้าถึงของเครื่องจักร เมื่อพื้นที่รอบด้านไม่เพียงพอ เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micropile ) ที่เป็นท่อนสั้นๆ จึงลำเรียงไปหน้างานได้ง่ายกว่า
[​IMG]

บ้านทรุดผนังบ้านร้าว เป็นรอย นราธิวาส
พื้นบ้านแยกออกจากกัน ผนังโรงงานแยกออกจากโครงสร้างฐาน
ผนังและพื้นบ้านเอียงไม่ได้ศูนย์ เสาบ้านร้าว เปลี่ยนเสาบ้าน ดินทรุด บ้านทรุด เป็นโพรงใต้ถุนบ้าน ซ่อมฐานรากทรุดตัว ความแข็งแรงของโครงสร้าง งานปรับระดับอาคารด้วยเสาเข็มเสริมระบบไฮดรอลิค ซ่อมหายขาด รับประกันงานคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ติดต่อสอบถามราคาซ่อมฐานบ้านทรุดนราธิวาส
ปรึกษาช่างดีดบ้านนราธิวาส
[​IMG]ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดนราธิวาส
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเมืองนราธิวาส
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบางนาค
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดลำภู
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดมะนังตายอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบางปอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดกะลุวอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดกะลุวอเหนือ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดโคกเคียน
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดตากใบ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเจ๊ะเห
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดไพรวัน
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดพร่อน
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดศาลาใหม่
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบางขุนทอง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเกาะสะท้อน
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดนานาค
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดโฆษิต
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบาเจาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบาเจาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดลุโบะสาวอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดกาเยาะมาตี
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดปะลุกาสาเมาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบาเระเหนือ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบาเระใต้
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดยี่งอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดยี่งอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดละหาร
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดจอเบาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดลุโบะบายะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดลุโบบือซา
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดตะปอเยาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดระแงะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดตันหยงมัส
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดตันหยงลิมอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบองอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดกาลิซา
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบาโงสะโต
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเฉลิม
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดมะรือโบตก
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดรือเสาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดรือเสาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสาวอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเรียง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสามัคคี
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบาตง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดลาโละ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดรือเสาะออก
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดโคกสะตอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสุวารี
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดศรีสาคร
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดซากอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดตะมะยูง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดศรีสาคร
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเชิงคีรี
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดกาหลง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดศรีบรรพต
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดแว้ง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดแว้ง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดกายูคละ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดฆอเลาะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดโละจูด
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดแม่ดง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเอรวัณ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสุคิริน
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดมาโมง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสุคิริน
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเกียร์
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดภูเขาทอง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดร่มไทร
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสุไหงโก-ลก
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสุไหงโก-ลก
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดปาเสมัส
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดมูโนะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดปูโยะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสุไหงปาดี
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดปะลุรู
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสุไหงปาดี
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดโต๊ะเด็ง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดสากอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดริโก๋
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดกาวะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดจะแนะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดจะแนะ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดดุซงญอ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดผดุงมาตร
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดช้างเผือก
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดเจาะไอร้อง
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดจวบ
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดบูกิต
ช่างดีดบ้าน ยกบ้าน ซ่อมบ้านทรุดมะรือโบออก
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1