ดิจิทัลเอเจนซี่ จัดทำเว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com” ร่วมรณรงค์การเช็กข้อมูลก่อนแชร์ต่อ

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแลระบบ
  5 เมษายน 2017
เยี่ยมชม :  21,108    ถูกใจ :  3
Partner and Inspector.JPG

บริษัท แรบบิทส์ เทลล์ จำกัด, บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท ครีเอทีฟ จูซ แบงคอก จำกัด พร้อมด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย เอสซีจี, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) จัดทำโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมออนไลน์ของไทย สู่สังคมนักคิด วิเคราะห์ และตระหนักถึงผลกระทบจากข่าวสารอันเป็นเท็จ ที่ขาดการคัดกรองก่อนแชร์ออกสู่วงกว้าง จนเกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวม

จากการเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบของการส่งต่อข้อความที่ขาดข้อเท็จจริงหรือถูกบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เกิดการรับรู้ที่ผิด จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ที่มีเจตนารมณ์ร่วมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการส่งต่อข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผลักดันคุณภาพสื่อสังคมออนไลน์ให้ดีขึ้น โดยจัดทำในรูปแบบของเว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com” เพื่อเป็นสื่อกลางสนับสนุนและกระตุ้นพฤติกรรมให้คนไทยตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อสู่วงกว้าง

นายสุนาถ ธนสารอักษร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย และเริ่มมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากขึ้น จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหา และผลกระทบของการส่งต่อข่าวสาร ข้อความและ/ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ขาดข้อเท็จจริงมากมายบนโลกออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป เกิดการรับรู้ที่ผิด จึงร่วมกันจัดทำโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ผลักดันคุณภาพให้สังคมออนไลน์ของไทยดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียใช้กันอย่างสร้างสรรค์ มีสติ และเช็กก่อนแชร์ข้อมูลต่าง ๆ บนโลกออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อพัฒนาสังคมออนไลน์ให้ที่ดียิ่งขึ้น”

ด้านนายพงษ์สุรีย์ อาศนะเสน Chief Executive Officer บริษัท ครีเอทีฟ จูซ แบงคอก จำกัด จำกัด กล่าวว่า จากการริเริ่มจัดทำโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” ขึ้น นอกจากมีส่วนร่วมช่วยสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในสังคมแล้ว กระบวนการเช็กข่าวสารก็มีส่วนสำคัญ โดยได้คำนึงถึงระบบการดูแล หลักการเก็บข้อมูล และประมวลผล ต้องมีประสิทธิภาพ รวมถึงเอื้อต่อการใช้งานอีกด้วย

“เราหยุดข่าวลือไม่ได้ แต่สามารถค้นหาความจริงได้ เว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com” จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือเตือนสติ ที่มอบให้คนไทยในสังคมออนไลน์ ช่วยกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาการแชร์ข่าวอันเป็นเท็จ และผลกระทบจากข่าวลวงบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้หลากหลายสาขา เป็นพื้นที่แบ่งปันข้อมูล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต เพียงแค่ชื่อ “เช็กก่อนแชร์” ถ้าได้รับการแพร่หลายออกไปในวงกว้าง ก็หวังว่าจะทำให้คนมีสติ เกิดการ ฉุกคิด ก่อนคลิก ก่อนแชร์ เป็นผลดีต่อการพัฒนาสังคมออนไลน์ ให้อุดมไปด้วยปัญญาอย่างยั่งยืน” พงษ์สุรีย์ กล่าวทิ้งท้าย

ในส่วนของความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน
นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความตั้งใจของ ปตท. ที่จะร่วมรณรงค์ให้คนไทยในสังคมออนไลน์มีการตรวจสอบข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ ก่อนการเชื่อและแชร์ จึงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เกิดความร่วมมือในโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” ช่วยสร้างความตระหนัก ส่งเสริมพฤติกรรมการเสพ และเผยแพร่ข่าวสารอย่างรู้ทัน ภายในองค์กร ปตท. เองก็มีการรณรงค์ในเรื่องนี้เช่นกันโดยมีการกำหนดนโยบายการใช้สื่อไอทีและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Mobile Application ในชื่อว่า “PTT Insight” เพื่อการรับรู้ข้อมูลพลังงานที่ถูกต้อง โดยให้พนักงานและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานได้อีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะเกิดการตื่นตัว และเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมสังคมออนไลน์ให้มีการตรวจสอบข้อมูลและข่าวต่าง ๆ ก่อนที่จะแชร์มากขึ้นต่อไป”

นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี ตระหนักดีถึงภัยคุกคามทาง CYBER ที่มาควบคู่กับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดตั้ง IT Governance Committee ขึ้นภายในบริษัทฯ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงาน กว่า 54,000 คน ใช้อุปกรณ์ไอทีอย่างปลอดภัย คำนึงถึงการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง และการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ทั้งระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการรับและส่งต่อข่าวสารบนโลกออนไลน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงร่วมกันในวันนี้ด้วย

นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้บริหารสูงสุดการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารในฐานะองค์กรที่ใช้โซเซียลมีเดียในการสื่อสารสร้างความผูกพันกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ต้องการส่งเสริมให้สังคมไทยมีการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแชร์ข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง การมีเว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com” เข้ามาช่วยกรองข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์ ช่วยสร้างนิสัยในการใช้สื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการเสพและการส่งต่อ ทั้งยังอาจรวมไปถึงต้นตอคือการสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย การมีแหล่งตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วเราช่วยกันใช้ ช่วยกันตรวจสอบกลั่นกรอง น่าจะมีส่วนส่งเสริม เพื่อให้สังคมออนไลน์ และสังคมไทยของเรา มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนื้อหาในโลกออนไลน์ได้ส่งผลต่อสังคม และการใช้ชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ในนามของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จึงมีภาพกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันเนื้อหาที่มีความถูกต้อง สร้างจริยธรรมที่ดีให้กับผู้นำเสนอและส่งต่อเนื้อหาบนโลกออนไลน์ไทย ทางสมาคมจึงเห็นว่าแคมเปญดี ๆ อย่าง เช็กก่อนแชร์.com นั้นน่าสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาพที่ดีบนโลกออนไลน์ไทยได้เป็นอย่างดี
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1