ถาม-ตอบ ยิ่งทําบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก… จริงไหม?

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  28 มกราคม 2021
เยี่ยมชม :  3,358    ถูกใจ :  0
หน้าปก+ลายน้ำ.jpg


เรื่องนี้ พระไพศาล วิสาโล แสดงความคิดเห็นว่า แม้การทําบุญจะเป็นสิ่งที่ดีและให้ผลดี แต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําให้ผู้ทํานั้นร่ํารวยเสมอไป ผลขึ้นอยู่กับว่าเราทําบุญหรือทําความดีอย่างไรด้วย เช่น

- ถ้ามีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ละเว้นปาณาติบาต จะส่งผลให้มีอายุยืน
- ถ้าไม่ชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ จะส่งผลให้มีสุขภาพดี
- ส่วนความร่ํารวยนั้นเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการให้ทาน

อย่างไรก็ตาม ความร่ํารวยที่เกิดจากการให้ทานนั้น ตามความในพุทธพจน์ พระพุทธองค์ตรัสว่าจะไม่เกิดขึ้น ในชาตินี้ แต่เป็นชาติหน้าและจําเพาะว่าชาติหน้านั้นต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วย ทั้งนี้อานิสงส์ของบุญก็จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของ การทําบุญด้วย ไม่ใช่ทําบุญอะไรก็ตามแล้วจะทําให้รวยได้ และไม่ใช่ว่า ทําครั้งเดียวจะเกิดอานิสงส์ดังว่า แต่ต้องทําเป็นประจําสม่ําเสมอ หรือ “ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่”


ความคิดที่ว่า “ยิ่งทําบุญมากก็ยิ่งรวยมาก” อาจทําให้เกิดความ เข้าใจผิดว่า ถ้าอยากรวยก็ทําบุญอย่างเดียวแล้วกัน ไม่ต้องขยัน หมั่นเพียรในการทํางานก็ได้ การคิดแบบนี้สวนทางกับคําสอนของ พระพุทธองค์ เพราะผลต้องสอดคล้องกับเหตุด้วย อยากรวยก็ต้องขยัน ซื่อสัตย์ อดออม คบเพื่อนดี และมีศีล หาไม่แล้ว แม้หมั่นทําบุญก็ทําให้รวยไม่ได้ หรือถึงรวยก็แค่ชั่วขณะเท่านั้น
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1