นวัตกรรมการเรียนรู้ สิ่งจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  23 กันยายน 2019
เยี่ยมชม :  187    ถูกใจ :  1
นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ เพราะทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และในอนาคตนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ไปจนถึงประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวันและทุกเวลาอีกด้วย

แล้วทำไมนวัตกรรมการเรียนรู้ถึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลกยุคใหม่?

เราต้องมาทำความรู้จักเสียก่อนว่านวัตกรรมการเรียนรู้คืออะไร ‘นวัตกรรม’ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคิดค้น สร้างสรรค์ขึ้นมา หรือพัฒนาจากสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นหรือมีค่ามากขึ้นกว่าเดิม และ ‘การเรียนรู้’ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ต่อสิ่งเร้าและประมวลผลให้เกิดเป็นแนวความคิดรวบยอดและพัฒนามาเรื่อยๆ ให้กลายเป็นการเรียนรู้ และทำให้กลายเป็นพฤติกรรมในที่สุด ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตนี้ นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนวัตกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบและการปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

[​IMG]

ในการทำงาน นวัตกรรมกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการแข่งขันกันอย่างตลอดเวลา เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ไปจนถึงการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและธุรกิจของตนเองให้อยู่รอดในอนาคต ซึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อองค์กรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การออกนอกกรอบที่สร้างเอาไว้ การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น

โดยเฉพาะโลกในยุค Disruption ที่เข้ามามีบทบาทและมีการเปลี่ยนแปลงไปในวงกว้าง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ถ้าหากองค์กรใดมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวที่รวดเร็ว ก็จะได้เปรียบในการทำการตลาดและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในรายอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งในอนาคตอันใกล้ องค์กรต่างๆ ควรที่จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อตามไล่ตามกลไกทางการตลาดและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลิตภัณฑ์และแนวคิดใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องบอกว่านวัตกรรมการเรียนรู้เป็นสำคัญสิ่งหนึ่งในโลกยุคใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ๆ ทำให้สิ่งต่างๆ มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

บางครั้งในการทำงาน เจ้าของหรือผู้บริหารอาจจะมองข้ามนวัตกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ไป เพราะอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดริเริ่มขึ้นมาใหม่ แต่อันที่จริงแล้ว นวัตกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรนั้น อาจจะเป็นเพียงการหยิบของเก่ามาปัดฝุ่นใหม่ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถใช้ได้ภายในองค์กรอีกด้วย การที่แต่ละองค์กรลองหยิบสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาและปรับปรุงให้กลายเป็นสิ่งใหม่นั้น ก็อาจจะเรียกว่านวัตกรรมการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น แต่ละองค์กรอย่าลืมที่จะมองหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวิธีคิดภายในองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนและสามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างดี
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1