"ผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. ร่วมกับ กฟผ." เตรียมต่อยอดนวัตกรรมระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย..พลังงานแสงอาทิตย์

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  28 กุมภาพันธ์ 2020
เยี่ยมชม :  940    ถูกใจ :  6
1X6A1632.JPGเมื่อวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กับการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลาสำนักประสานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจ คือ กุ้งก้ามกรามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังสะอาดอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิต1X6A1709.JPGโดยแปลงทดลองพื้นที่กว่า 10 ไร่แปลงนี้ ใช้เกษตรกรดูแลกุ้งเพียง 1 คน ได้ผลผลิตสามารถส่งขายท้องตลาดอย่างไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งกระบวนการต่อจากนี้ทาง สกสว. ร่วมกับ กฟผ. จะหารือถึงแนวทางการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยนอกจากนี้คณะทำงานยังได้เข้าไปศึกษาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต1X6A1638.JPG1X6A1653.JPG
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1