พนักงานหายตัวไปเฉยๆ ไม่ทำงานให้.. ฟ้องร้องได้หรือไม่?

แชร์หน้านี้

Nipapun Web Hunsa
  23 มิถุนายน 2017
เยี่ยมชม :  5,385    ถูกใจ :  11
w.jpg

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน หลังจากที่ผมได้ลงบทความเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไปก็มี ผู้สนใจสอบถามมา เนื่องจากเห็นว่า เป็นประโยชน์กับส่วนรวม เลยอยากแบ่งปัน อย่างไรก็ตาม ผมได้ปิดบังเนื้อหาบางส่วน และชื่อสกุลของผู้ส่งคำถามมา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย สำหรับท่านอื่นๆ ที่มีคำถามสามารถส่งมาได้นะครับ หากผมมีเวลาจะรีบตอบทันที

ทั้งนี้ผมได้แจ้งอีเมล์ไว้หลังจบการตอบคำถามในเรื่องนี้ ขอบคุณทุกท่านมากครับ

--------------------------------------------------------------------

ผมได้อ่านบทความของคุณใน Web Hunsa.com จึงมีเรื่องอยากสอบถามครับ

ในเรื่องของพนักงานออกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าครับ

บริษัทของผมเป็นบริษัททำ Software ให้กับร้านค้า มีลูกค้าหลายราย และแต่ละรายก็มีหลายสาขา ลูกค้ามีความต้องการให้พัฒนาระบบสมาชิกเพื่อให้ต่อยอดจากระบบปัจจุบัน มูลค่าหลักล้าน

ผมได้จ้างพนักงานประจำมาเพื่อพัฒนาระบบดังกล่าว โดย พนักงานดังกล่าวผมได้รับเข้าทำงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 และทำสัญญาการทำงาน 1 เมษายน 2560 โดยใจความสำคัญของสัญญาคือ

1.Source Code ทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
2.หากออกจากงานต้องไม่ทำงานกับคู่แข่ง 2 ปี
3.หากต้องการออกต้องบอกล่วงหน้า 2 เดือน

แต่ปรากฏว่า วันที่ 28 เมษายน ไม่มาทำงาน จน 15 พฤษภาาคม ได้ Line มาสอบถามเรื่องเงินเดือน ทางบริษัทได้แจ้งว่าให้เข้ามารับที่บริษัท ก็ไม่เข้ามารับ

ทางผมเห็นว่าเวลาล่วงเลยมาจะครบ 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่พนักงานคนนี้ไม่มาทำงาน จึงต้องการจะฟ้องร้องครับ เพราะงานที่ทำค้างไว้ ทางบริษัทไม่มีงานไปนำเสนอลูกค้าเก่าและใหม่ครับทำให้ได้รับความเสียหายทั้งด้านความน่าเชื่อถือและรายได้ รวมทั้งแผนธุรกิจที่วางไว้
จึงสอบถามว่า สามารถทำได้หรือไม่ครับ


------------------------------------------------------------------------

ตอบ คุณศักดิ์

ขอบพระคุณมากครับที่ได้อีเมล์สอบถามปัญหาเข้ามา

เท่าที่ได้อ่านจากข้อเท็จจริง พฤติกรรมของลูกจ้างรายนี้ถิอได้ว่า ลาออกโดยปริยายแล้วครับ แต่การลาออกโดยไม่ชอบด้วยสัญญาจ้างแรงงานนั้น ย่อมทำให้บริษัทนายจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างรายนี้ได้ครับ แต่ความเสียหายจะต้องเป็นผลโดยตรงจากการที่ลูกจ้างลาออกโดยไม่ชอบดังกล่าว ซึ่งลูกจ้างจะต้องทราบอย่างชัดเจนว่า การที่ลูกจ้างฝ่าฝืนสัญญาเช่นนี้แล้วนายจ้างจะได้รับความเสียหายอย่างนี้ อีกทั้งจำนวนค่าเสียหายจะต้องเป็นรูปธรรมด้วยครับ มีตัวเลขชัดเจน มีเอกสารประกอบ มิใช่เกิดการคาดหมาย

มิฉะนั้น ค่าเสียหายที่บริษัทนายจ้างเรียกไปนั้น ศาลแรงงานไม่น่าจะเห็นชอบด้วยครับ

เบื้องต้น คุุณสุทธิศักดิ์ลองนำหลักการที่ผมว่าไว้เปรียบเทียบดูกับค่าเสียหายที่บริษัทนายจ้างได้รับ เพื่อประเมินก่อนว่า หากฟ้องคดีแล้วบริษัทนายจ้างน่าจะเรียกร้องได้เท่าไร คุ้มกับการฟ้องร้องคดีหรือไม่ เพราะการฟ้องคดีแรงงาน แม้ว่าจะไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องจ้างทนายความดำเนินการให้ และเสียเวลาที่จะต้องเตรียมคดีและไปศาลครับ และข้อสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาอีกอย่างก็คือ หากบริษัทนายจ้างชนะคดีแล้ว ลูกจ้างจะมีเงินมาชำระหนี้ให้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม บางทีลูกจ้างอาจจะไปทำงานอยู่กับคู่แข่งก็เป็นได้ครับ หากมีข้อเท็จจริงเช่นนี้ บริษัทนายจ้างสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีกครับ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามาถเขียนมาสอบถามได้อีกครับ ขอบพระคุณครับ

ผู้เขียน
นายวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์
ปัจจุบัน : เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
อีเมล์ worasetep@gmail.com
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1