พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยพระนาม พระบรมวงศ์

แชร์หน้านี้

แชร์

#1