"พระราชา" ผู้ทรงงานหนัก เพื่อคนไทยตลอด 70 ปี

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  22 กันยายน 2017
เยี่ยมชม :  702    ถูกใจ :  6
48.jpg

"พระราชาผู้ทรงงาน"
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พ่อของคนไทยทั้งปวง ผู้ทรงงานหนักเพื่อคนไทยยาวนานตลอด 70 ปี ไม่ว่าจะพื้นที่ทุรกันดาร
ลำบากแค่ไหน ท่านก็ทรงเสด็จไปเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ตกทุกข์ได้ยาก
ให้มีชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดเสมอเพื่อประชาชนคนไทยของพระองค์

8.jpg
26.jpg
34.jpg
39.jpg
49.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
61.jpg
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1