((พร้อมเฉลยล่าสุด))แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  14 กันยายน 2017
เยี่ยมชม :  2,117    ถูกใจ :  0
(( HOT 60 ))คู่มือสอบนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาใหม่
(( FILE PDF ))หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เนื้อหาตรง
(( NEW UPDATE))แนวข้อสอบกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สรุปกระชับ


#ปรับปรุงใหม่ ไม่ล้าหลัง ตรงประเด็น
#รวบรวมจากที่ออกบ่อยๆที่สุด ถูกต้อง พร้อมเฉลย
#อัพเดทใหม่ล่าสุดปี2560 สรุปเนื้อหา เข้าใจง่าย ไม่เสียเวลา
#รวบรวมโดยทีมงานวิชาการ https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/product/1068

[​IMG]

------------------------------------------------------------------------
((พร้อมเฉลยล่าสุด))แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการศาสนา
2 ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านตัวเลข
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนา
7 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์
8 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
10 ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ
11 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
12 ความรู้เรื่องการประสานงาน
13 การบริหารแผนงาน โครงการ
14 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P060 - พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดหนังสือ
รูปเล่ม : ปกอ่อน

จำนวน : 200 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : A4

สำนักพิมพ์ : Sheetbook

วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ : กันยายน 2017

------------------------------------------------------------------------
((พร้อมเฉลยล่าสุด))แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มี 2 แบบ
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท
-สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
-สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา

2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
-จัดส่งฟรีEMS
-พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)


------------------------------------------------------------------------
"ศูนย์รวมหนังสือเตรียมสอบงานราชการ เราได้รวบรวมจากทีมงานมืออาชีพ ส่งตรงจากสนามสอบจริง
ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเฉลย อธิบาย เนื้อหาสรุปชัดเจน เหมาะสำหรับผู่ที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวมาก
ไว้ใจเรา ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ"


------------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร : 095-6473888
Line : papertestthai
IG : paper_testthai
------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อและชำระเงินได้ที่
[​IMG]

((พร้อมเฉลยล่าสุด))แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สนับสนุนโดย www.แนวข้อสอบราชการไทย.com


แจกฟรีแนวข้อสอบ กรมการศาสนา

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. http://www.labour.go.th
ค. http://www.onab.go.th
ข. http://www.mwa.go.th
ง. http://www.onab.co.th

2. ข้อใดคือชื่อย่อของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. พศ.
ค. พส.
ข. พศช.
ง. พพศ.

3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. "Office of National Buddhism"
ข. "National Office of Buddhism"
ค. "Provincial Office of Buddhism"
ง. " Buddhism Office of National "

4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ก. "Office of National Buddhism"
ข. "National Office of Buddhism"
ค. "Provincial Office of Buddhism"
ง. " Buddhism Office of National "

5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ข. เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
ค. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
ง. เป็นองค์กรหลักดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก

6. ข้อใดคือพันธกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
ข. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
ค. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดคือค่านิยมหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี
ข. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ค. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา
ง. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา

8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ข. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
ค. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

9. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้กี่ยุทธศาสตร์
ก. 3 ยุทธศาสตร์
ค. 6 ยุทธศาสตร์
ข. 2 ยุทธศาสตร์
ง. 5 ยุทธศาสตร์

10. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 1 คน
ค. 5 คน
ก. 3 คน
ง. 6 คน

11. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายกนก แสนประเสริฐ
ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ข. นายพนม ศรศิลป์
ง. นายอำนาจ บัวศิริ

12. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่เท่าใด
ก. คนที่ 5
ค. คนที่ 4
ข. คนที่ 7
ง. คนที่ 6

13. ใครคือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนแรก
ก. พลตำรวจโทอุดม เจริญ
ค. นางจุฬารัตน์ บุณยากร
ข. นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ง. นายถวิล สมัครรัฐกิจ
พลตำรวจโทอุดม เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 2
นางจุฬารัตน์ บุณยากร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 5
นายถวิล สมัครรัฐกิจ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 4

14. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงแรงงาน
ง. ไม่ได้สังกัดกระทรวงใด

15. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 กันยายน พ.ศ. 2545
ค. 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1