พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานน้อมรำลึก ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ 10 – 13 ตุลาคมนี้

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  12 ตุลาคม 2020
เยี่ยมชม :  5,104    ถูกใจ :  2
121016988_929869174203064_3806968856281135969_n.jpg

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายบริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่า “การจัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ ด้านการเกษตร

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ นิทรรศการสายธารพระกรุณา กษัตริย์เกษตร และการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

สำหรับนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นานัปการ ตลอดการครองราชย์กว่า 70 ปี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้มีอยู่ มีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยความปลื้มปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ ความทรงจำที่สถิตในดวงใจของชาวพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545

ทางด้านนิทรรศการสายธารพระกรุณา กษัตริย์เกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีความร่วมมือกว่า ๓๐ หน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เครือข่ายคนรักษ์แฝก และนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอเรื่องราวการน้อมนำ คำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มาร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดและร่วมกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานสืบต่อไป
สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า ๒๐ หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตรอนุรักษ์ดิน น้ำ ด้วยหญ้าแฝก เรียนรู้พันธุกรรมแฝกเพื่อปรับปรุง บำรุงดิน โดยอาจารย์มานะ เซียงสันเทียะ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา หลักสูตรตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพเกษตรกร โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสถาพรวิทยา จ.นครปฐม หลักสูตรนวัตกรรมการเพาะเห็ดเพื่อการพึ่งตนเอง เรียนรู้เทคนิคการเลือกวัสดุเพาะ และการบริหารจัดการเห็ดแบบครบวงจร โดยอาจารย์มานะ โพธิ์ชัย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.กำแพงเพชร หลักสูตรพื้นที่ 1 ไร่ มีกิน มีใช้ทั้งปี เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่จำกัด ปลูกพืชหลากหลายสร้างรายได้ทั้งปี โดยอาจารย์

ปา ไชยปัญหา เจ้าของไร่อรหันต์ จ.นครราชสีมา เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เช่น หลักสูตร ตู้อบแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ด้วยเทคนิคที่ทำง่าย ลดต้นทุน โดยอาจารย์สมบัติ วิสูตรพันธุ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน
จ.ชัยนาท หลักสูตรระบบสวนครัวน้ำหยด ที่ประหยัดต้นทุน คุ้มค่า ติดตั้งง่าย โดยอาจารย์ธราวุฒิ ไก่แก้ว วิศวกรการเกษตรชำนาญการ ส.ป.ก. หลักสูตรกล้วยน้ำว้า อบมะพร้าวอ่อน การแปรรูปน้ำว้า ต่อยอดผลผลิต
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยอาจารย์นุจรี สิทธิสุข เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สระบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์เกษตร
เวลา ๑๕.๕2 น. กิจกรรมน้อมรำลึก สงบนิ่ง และเวลา 17.00 น. เชิญรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ จากคุณโจนัส แอนเดอร์สัน ฝรั่งหัวใจไทย ที่มาร่วมขับกล่อมบทเพลงรักเพื่อพ่อแทนเสียงหัวใจของเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงแห่งความคิดถึง จากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ และเวลา 19.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เปิดตัวครั้งแรกกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องมหัศจรรย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สนุกสนานกับการผจญภัยของหนูน้อย และสหายภูติน้อยตัวจิ๋ว เด็กหนุ่มผู้แสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิต จนค้นพบแสงสว่างของชีวิต

ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้นไม้ พรรณไม้ที่คัดสรรด้วยความรักโดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า ๒๐๐ บูธ พิเศษเฉพาะวันที่ 13 ตุลาคม 2563กิจกรรมขาดทุน คือกำไร พบสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ต้นไม้ จำหน่ายราคาเพียง 9 บาท จำนวนจำกัด

ช้อปกระหน่ำ หนำใจแล้ว!! แก้วน้ำ ขวดพลาสติก อย่าเพิ่งทิ้ง!! นำมาใส่ดินรับกล้าไม้ พันธุ์ไม้นานาชนิดกลับไปดูแลต่อที่บ้านกับกิจกรรม เพาะ แจก แลก เปลี่ยน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ InstagramID: wisdomkingfan และLine ID : @wisdomkingfan

121177558_728690407684179_1398976763366158740_n.jpg

120962082_348305376248872_8673237394786084216_n.jpg

121004513_1044573952682412_7278862183343267039_n.jpg

121004513_339385543833307_4436098272590600728_n.jpg

120970583_1370659816615298_5040111059096807054_n.jpg

121009733_755596538319596_891229282902152145_n.jpg

120949429_363619211665160_9081178668874733653_n.jpg

121229697_692789181589944_6078733456980352474_n.jpg
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1

แชร์

#2
chanonseo likes this.