"ยูนิเซฟ" ชี้เด็กเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้านความรุนแรง ในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด -19

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  24 มีนาคม 2020
เยี่ยมชม :  466    ถูกใจ :  6
UNI312341.jpgยูนิเซฟชี้เด็กทั่วโลกหลายร้อยล้านคนกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลายด้านในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เช่น การถูกละเมิด ความรุนแรงการถูกแสวงประโยชน์ การถูกกีดกันจากสังคม รวมถึงการถูกแยกจากผู้ปกครองโดยยูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่เด็ก ๆจากผลกระทบสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action) จัดทำคู่มือสำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โรคโควิด-19ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กและครอบครัวจำนวนมากทั่วโลกและปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกักตัว เช่นการปิดสถานศึกษาและการจำกัดการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็ทำให้กิจวัตรประจำวันของเด็ก ๆ ต้องหยุดชะงักลง
อีกทั้งยังเพิ่มความเครียดให้กับผู้ปกครองการตีตราทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เด็กหลายคนเผชิญความเครียดและเสี่ยงต่อการถูกกระทำรุนแรงในขณะเดียวกัน มาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่อาจไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นหรือความเปราะบางอันเนื่องมาจากเพศสภาพอาจส่งผลให้เด็กและสตรีเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ ถูกทำร้ายและการแต่งงานในวัยเด็ก ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากประเทศจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่าจำนวนเด็กและสตรีที่เผชิญความรุนแรงในครอบครัวได้เพิ่มสูงขึ้น นายคอร์เนเลียส วิลเลียมส์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ เผยว่า “ตอนนี้ผลกระทบของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้แพร่กระจายไปถึงเด็ก ๆ และครอบครัวจำนวนมหาศาล หลายโรงเรียนปิดการเรียนการสอนพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพยายามดูแลลูกอย่างเต็มที่ในขณะความเสี่ยงด้านความรุนแรงและการถูกแสวงประโยชน์ก็มากขึ้นคู่มือฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปรับใช้ในการคุ้มครองเด็กในช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงเช่นนี้ได้” ในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอัตราการแสวงประโยชน์และความรุนแรงต่อเด็กมักเพิ่มสูงขึ้นในช่วงมีที่มีโรคระบาด ยกตัวอย่างเช่น จำนวนแรงงานเด็ก เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
เด็กที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศรวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้พุ่งขึ้นสูงกว่าปกติในช่วงที่มีการปิดโรงเรียนตอนที่เชื้อไวรัสอีโบล่ากำลังแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี พ.ศ. 2557-2559 โดยประเทศเซียร์ร่าลีโอน พบอัตราการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงถึง 14,000 ราย ซึ่งมากกว่าสองเท่าก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด องค์กร Alliance เสนอว่ารัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองเด็กควรยกระดับการดำเนินงานเพื่อประสานงานคุ้มครองเด็กให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 ยกตัวอย่างเช่น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเด็กเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านความเสี่ยงต่างๆ ของเด็กในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการ
ป้องกันการเอาเปรียบและความรุนแรงทางเพศรวมถึงวิธีการแจ้งเหตุอย่างปลอดภัยฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินถึงวิธีรับมือและรายงานความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพและการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงยกระดับการแชร์ข้อมูลด้านการส่งต่อเรื่องร้องเรียนรวมถึงการบริการต่าง ๆ สำหรับเด็ก ๆ ทำงานกับเด็กและเยาวชน เพื่อประเมินว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไรบ้างให้ความช่วยเหลือที่ตรงกลุ่มเป้าหมายแก่ครอบครัวต่าง ๆและศูนย์ดูแลชั่วคราว เช่น ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวที่เด็กต้องรับหน้าที่
เป็นหัวหน้าครอบครัวตลอดจนการจัดหาความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่เด็กและการดูแลตัวเองมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการป้องกันการแยกกันอยู่ของเด็กและ ครอบครัวพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ต้องอยู่คนเดียวและขาดการดูแลเนื่องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลสร้างความมั่นใจว่าการปกป้องและคุ้มครองแก่เด็กทุกคนต้องเป็นเรื่องที่นำมาพิจารณาเป็นสิ่งแรกในมาตรการการควบคุมโรคระบาด
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1