ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  22 ตุลาคม 2020
เยี่ยมชม :  4,957    ถูกใจ :  2
52144.jpg

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้ แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack’n Jill) โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ฟันโอ, ทิวลี่, โรลเลอร์ โคสเตอร์, โลซาน, ดิวเบอร์รี่, ไดนาไมท์ และ ลัช เป็นต้น ล่าสุดคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2563 (HR Asia Best Companies to work for in Asia 2020) โดยนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย รางวัลนี้ถือเป็นการยกย่องให้ ยูอาร์ซี เป็นองค์กรที่สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน พัฒนาบุคลากร รวมถึงความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร


โดยมี นาย แมททิว ดี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก นาย วิโรจน์ สิริจันทานนท์ อุปนายกสมาคม ด้านรัฐกิจและวิเทศสัมพันธ์ สมาคม PMAT เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

โดยพิจารณาผลการตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในรูปแบบ “Total Engagement Assessment Model” ซึ่งประเมิณความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในหลากหลายแง่มุม อาทิ วัฒนธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้นำและองค์กร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร ความตั้งใจและแรงจูงใจของบุคลากร พฤติกรรมและการอุทิศตน จิตสำนึกต่อส่วนรวม ทัศนคติต่อที่ทำงานและการทำงานเป็นทีม ซึ่งหลังจากสำรวจความคิดเห็นของพนักงานแล้วทางบริษัทจะต้องเข้าไปนำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

นาย แมททิว ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ยูอาร์ซี ยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ คือ การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันแรกซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เรายังส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดรับฟังความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยพนักงานทั้งหมดจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ผ่านระบบบริหารจัดการงาน การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนการพัฒนาส่วนบุคคล เพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต ทั้งนี้การปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่นในค่านิยมหลักและมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในที่ทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับผู้บริโภคต่อไปเกี่ยวกับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia”

รางวัล HR Asia Best Companies to work for in Asia เป็นรางวัลที่ได้จากการสำรวจแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดขององค์กร และ สภาพแวดล้อมการทำงานภายในองค์กรที่มีความโดดเด่น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างกับองค์กรอื่นๆ รางวัลนี้แสดงถึงการมาถึงจุดสูงสุดอันทรงเกียรติด้วยการประกาศเกียรติคุณ ผ่าน HR Asia ที่ครอบคลุมตลาด 12 แห่งทั่วภูมิภาค โดยมุ่งเน้นถึงแนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมขององค์กร รวมไปถึง การริเริ่มให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กรทั่วภูมิภาคเอเชีย

เกี่ยวกับ “HR Asia"

HR Asia เป็นนิตยสารสิ่งพิมพ์ที่เชี่ยวชาญในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยยอดการตีพิมพ์กว่า 50,000 เล่ม ต่อฉบับ และ มีผู้ติดตามทั้งออนไลน์และ ออฟไลน์มากกว่า 200,000 คน HR Asia ถือเป็นแบรนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล ที่ค้นหาองค์กรต้นแบบด้านทรัพยากรบุคล, ระบบธุรกิจอัจฉริยะที่มีคุณภาพ และ อัปเดทข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหรรรม เผยแพร่โดย Business Media International ผู้นำภูมิภาค ด้าน B2B intelligence

52143.jpg

52145.jpg

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://hrasiamedia.com/
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1