รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับราคาหุ้นอ้างอิง dw

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  27 ธันวาคม 2021
เยี่ยมชม :  207    ถูกใจ :  1

จากข้อมูลของ SET พบว่าในช่วงขวบปีที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การซื้อขายใบแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ Derivative Warrants (DW) มีมูลค่าสูงสุดในรอบ 11 ปี โดยสาเหตุที่ทำให้ใครหลายคนเลือกลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นเพราะจุดเด่นของ DW ที่นักลงทุนสามารถเก็งกำไรระยะสั้นได้ทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลง ประกอบกับรูปแบบของการลงทุนประเภทนี้ที่ราคาหุ้นอ้างอิง DW จะปรับตัวขึ้นหรือลงตามราคาของหุ้นแม่หรือดัชนีในตลาด ดังนั้นจึงตอบโจทย์นักลงทุนทั้งสายเก็งกำไรระยะสั้นและสายคาดคะเนสถานการณ์ ถึงแม้ DW จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจในภาพรวม แต่การจะเลือกลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เราจำเป็นต้องรู้จักรายละเอียดเบื้องต้นว่าด้วยราคาหุ้นอ้างอิง DW กันก่อน โดยข้อมูลทั้งหมดมี ดังนี้

[​IMG]

รู้จักกัน Call DW และ Put DW

เนื่องจาก DW เป็นการซื้อขายที่สามารถเก็งกำไรได้ทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาต้องเริ่มดูราคาหุ้นอ้างอิง DW เราควรศึกษาก่อนเลยว่า DW ตัวนั้นเป็น DW ที่จะให้ผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดปรับตัวสูงขึ้นหรือ Call DW หรือจะเป็น DW ที่เราสร้างสามารถลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในช่วงตลาดอยู่ในขาลงหรือ Put DW

รู้จักการอ่านสัญลักษณ์ระบบ 12 หลัก

สำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่า DW ตัวไหนเป็น Call หรือ Put DW ? อย่างแรกเลยคือเราจะต้องรู้จักความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัวในระบบ 12 หลักกันก่อน โดยปกติแล้ว ชื่อของ DW ในตลาดจะประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรทั้งหมด 12 ตัว 4 ตัวแรกจะชื่อย่อของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เราสามารถใช้เพื่อเข้าไปดูราคาหุ้นอ้างอิง DW ได้ ในขณะที่หลักต่อมาจะเป็นรหัสของผู้ออก (2 หลัก), เป็นประเภทของ DW โดย C = Call DW และ P = Put DW (1 หลัก), เป็นเดือนและปีของวันซื้อขายวันสุดท้าย (4 หลัก YY/MM) และรุ่นหรือซีรีส์ ( 1 หลัก เรียงจาก A-Z) ตามลำดับ

ตัวอย่าง PPPPXXC2002A = DW ตัวนี้อ้างอิงหุ้นของ PPPP ผู้ออกคือ XX เป็น Call DW ที่เดือนดท้ายในการซื้อขายคือเดือนกุมภาพันธ์ 2020 รุ่นหรือซีรีส์ A

รู้จักราคาใช้สิทธิ

การจะซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงได้นั้น เราต้องรู้จักราคาใช้สิทธิหรือราคาที่ผู้ครอบครอง DW สามารถใช้เพื่อซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงกันก่อน โดย DW แต่ละตัวมักจะมีเงื่อนไขการใช้สิทธิที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นอ้างอิง DW และราคาใช้สิทธิ รวมไปถึงเรื่องระยะเวลาในการใช้สิทธิ

รู้จักข้อแตกต่างในการลงทุนของผู้ออก DW แต่ละเจ้า

ถึงแม้ว่า DW จะมีลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกัน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขาย DW และราคาหุ้นอ้างอิง DW ของผู้ออกทุกรายจะมีรูปแบบเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นก่อนตัดสินใจเริ่มซื้อขาย DW ทางที่ดีเราอยากจะแนะนำให้ทุกคนสอบถามรายละเอียดทุกอย่างให้ถี่ถ้วนจากผู้ออกเพื่อให้ตัวเองสามารถวางแผนและควบคุมความเสี่ยงในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1