รับเจาะน้ำบาดาล โทร 090-9218474 หาแหล่งน้ำบาดาล

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  1 มีนาคม 2019
เยี่ยมชม :  45    ถูกใจ :  1
ความหมายของบ่อบาดาล
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล
[COLOR=inherit][URL='[URL]https://line.me/R/ti/p/%40dcm9346y'][/URL][FONT=inherit][COLOR=red][IMG][URL]https://fg.lnwfile.com/_/fg/_raw/1r/wg/ld.jpg[/URL][/IMG][/COLOR][/FONT][/URL][URL='[URL]https://www.hunsa.com/tel:+66909218474'][/URL][FONT=inherit][COLOR=red][IMG][URL]https://fg.lnwfile.com/_/fg/_raw/38/yu/ar.jpg[/URL][/IMG][/COLOR][/FONT][/URL][URL='[URL]https://line.me/R/ti/p/%40dcm9346y'][/URL][FONT=inherit][COLOR=rgb(51, 51, 51)]

[IMG][URL]https://fg.lnwfile.com/_/fg/_raw/h7/tz/wi.jpg[/URL][/IMG][/COLOR][/FONT][/URL][/COLOR]

1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
บริการรับเจาะบาดาล
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
- บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
-รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
- บริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- อกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
-บปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
รถเจาะบาดาลนครพนม
รถเจาะบาดาลบึงกาฬ
รถเจาะบาดาลสกลนคร
รถเจาะบาดาลมุกดาหาร
รถเจาะบาดาลอุบลราชธานี
รถเจาะบาดาลหนองคาย
รถเจาะบาดาลอำนาจเจริญ
รถเจาะบาดาลหนองบัวลำภู
รถเจาะบาดาลศรีสะเกษ
รถเจาะบาดาลอุดรธานี
รถเจาะบาดาลยโสธร
รถเจาะบาดาลเลย
รถเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
รถเจาะบาดาลร้อยเอ็ด
รถเจาะบาดาลมหาสารคาม
รถเจาะบาดาลสุรินทร์
รถเจาะบาดาลขอนแก่น
รถเจาะบาดาลอำนาจเจริญ
รถเจาะบาดาลบุรีรัมย์
รถเจาะบาดาลชัยภูมิ
รถเจาะบาดาลโคราชนครราชสีมา
รถเจาะบาดาลเชียงใหม่
รถเจาะบาดาลเพชรบูรณ์
รถเจาะบาดาล-เชียงราย
รถเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน
รถเจาะบาดาลพะเยา
รถเจาะบาดาลลำพูน
รถเจาะบาดาลน่าน
รถเจาะบาดาลลำปาง
รถเจาะบาดาลพิษณุโลก
รถเจาะบาดาลแพร่
รถเจาะบาดาลอุตรดิตถ์
รถเจาะบาดาลตาก
รถเจาะบาดาลกำแพงเพชร
รถเจาะบาดาลพิจิตร
รถเจาะบาดาลนครสวรรค์
รถเจาะบาดาลอุทัยธานี
รถเจาะบาดาลชัยนาท
รถเจาะบาดาลลพบุรี
รถเจาะบาดาลสิงห์บุรี
รถเจาะบาดาลสุโขทัย
รถเจาะบาดาลปราจีนบุรี
รถเจาะบาดาลสระบุรี
รถเจาะบาดาลนครนายก
รถเจาะบาดาลนครปฐม
รถเจาะบาดาลอ่างทอง
รถเจาะบาดาลราชบุรี
รถเจาะบาดาลสุพรรณบุรี
รถเจาะบาดาลอยุธยา
รถเจาะบาดาลสมุทรสงคราม
รถเจาะบาดาลสมุทรปราการ
รถเจาะบาดาลสมุทรสาคร
รถเจาะบาดาลสระแก้ว
รถเจาะบาดาลตราด
รถเจาะบาดาลจันทบุรี
รถเจาะบาดาลระยอง
รถเจาะบาดาลชลบุรี
รถเจาะบาดาลฉะเชิงเทรา
รถเจาะบาดาลเพชรบุรี
รถเจาะบาดาลชุมพร
รถเจาะบาดาลระนอง
รถเจาะบาดาลสุราษฎร์ธานี
รถเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช
รถเจาะบาดาลพังงา
รถเจาะบาดาลกระบี่
รถเจาะบาดาลตรัง
รถเจาะบาดาลพัทลุง
รถเจาะบาดาลภูเก็ต
รถเจาะบาดาลสงขลา
รถเจาะบาดาลคลองตัน
รถเจาะบาดาลจรัญสนิทวงศ์
รถเจาะบาดาลดาวคะนอง
รถเจาะบาดาลดินแดง
รถเจาะบาดาลธนบุรี
รถเจาะบาดาลนวนคร
รถเจาะบาดาลนวลจันทร์
รถเจาะบาดาลบางนา
รถเจาะบาดาลปทุมวัน
รถเจาะบาดาลประชาชื่น
รถเจาะบาดาลประตูน้ำ
รถเจาะบาดาลปิ่นเกล้า
รถเจาะบาดาลพระราม 2
รถเจาะบาดาลพระราม 9
รถเจาะบาดาลเพชรเกษม
รถเจาะบาดาลรัชดาภิเษก
รถเจาะบาดาลรัชโยธิน
รถเจาะบาดาลรามคำแหง
รถเจาะบาดาลวังหิน
รถเจาะบาดาลวัชพล
รถเจาะบาดาลสะพานควาย
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะบาดาลสามเสน
รถเจาะบาดาลสีลม
รถเจาะบาดาลสุขาภิบาล
รถเจาะบาดาลสุขุมวิท
รถเจาะบาดาลสุทธิสาร
รถเจาะบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
รถเจาะบาดาลอ่อนนุช
รถเจาะบาดาลปากเกร็ด
รถเจาะบาดาลบางใหญ่
รถเจาะบาดาลคลองหลวง
รถเจาะบาดาลธัญบุรี
รถเจาะบาดาลลาดหลุมแก้ว
รถเจาะบาดาลลำลูกกา
รถเจาะบาดาลสามโคก
รถเจาะบาดาลหนองเสือ
รถเจาะบาดาลกระทุ่มแบน
รถเจาะบาดาลบางพลี
รถเจาะบาดาลบางบ่อ
รถเจาะบาดาลพระประแดง
รถเจาะบาดาลพุทธมณฑล
รถเจาะบาดาลสามพราน
รถเจาะบาดาลเมืองหัวหิน
รถเจาะบาดาลบางรัก
รถเจาะบาดาลสาธร
รถเจาะบาดาลเซนส์หลุยส์
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะบาดาลบางแค
รถเจาะบาดาลภาษีเจริญ
รถเจาะบาดาลปิ่นเกล้า
รถเจาะบาดาลจรัญ
รถเจาะบาดาลบรมราชชนนี
รถเจาะบาดาลบางพลัด
รถเจาะบาดาลบางอ้อ
รถเจาะบาดาลบางกอกน้อย
รถเจาะบาดาลบางกอกใหญ่
รถเจาะบาดาลคลองสาน
รถเจาะบาดาลอิสรภาพ
รถเจาะบาดาลสาธร
รถเจาะบาดาลสวนผัก
รถเจาะบาดาลทุ่งมังกร
รถเจาะบาดาลราชพฤกษ์
รถเจาะบาดาลชัยพฤกษ์
รถเจาะบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รถเจาะบาดาลพุทธมลฑล
รถเจาะบาดาลพระราม 2
รถเจาะบาดาลท่าพระ
รถเจาะบาดาลรัชดาภิเษก
รถเจาะบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รถเจาะบาดาลแม้นศรี
รถเจาะบาดาลราษฎร์บูรณะ
รถเจาะบาดาลดาวคะนอง
รถเจาะบาดาลตลาดพลู
รถเจาะบาดาลพญาไท
รถเจาะบาดาลเจริญ
รถเจาะบาดาลปทุมวัน
รถเจาะบาดาลมาบุญครอง
รถเจาะบาดาลสยาม
รถเจาะบาดาลศรีย่าน
รถเจาะบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รถเจาะบาดาลบางนา
รถเจาะบาดาลสี่แยกทศกันต์
รถเจาะบาดาลตลิ่งชัน
รถเจาะบาดาลสุขุมวิท
รถเจาะบาดาลประตูน้ำ
รถเจาะบาดาลวุฒากาศ
รถเจาะบาดาลจอมทอง
รถเจาะบาดาลท่าเกษตร
รถเจาะบาดาลบางแวก
รถเจาะบาดาลบางหว้า
รถเจาะบาดาลวงเวียนใหญ่
รถเจาะบาดาลลาดหญ้า
รถเจาะบาดาลสำราญราษฎร์
รถเจาะบาดาลเสาชิงช้า
รถเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์
รถเจาะบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
รถเจาะบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
รถเจาะบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
รถเจาะบาดาลเจริญนคร
รถเจาะบาดาลเพชรเกษม
รถเจาะบาดาลบางรัก
รถเจาะบาดาลยานนาวา
รถเจาะบาดาลเอกชัย
รถเจาะบาดาลกำนันแม้น
รถเจาะบาดาลเทเวศน์
รถเจาะบาดาลเทอดไท
รถเจาะบาดาลบางขุนเทียน
รถเจาะบาดาลท่าข้าม
รถเจาะบาดาลบางบอน
รถเจาะบาดาลสุขสวัสดิ์
รถเจาะบาดาลทุ่งครุ
รถเจาะบาดาลประชาอุทิศ
รถเจาะบาดาลลาพร้าว
รถเจาะบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
รถเจาะบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
รถเจาะบาดาลอ้อมน้อย
รถเจาะบาดาลอ้อมใหญ่
รถเจาะบาดาลมหาชัย
รถเจาะบาดาลคลองขวาง
รถเจาะบาดาลบางมด
รถเจาะบาดาลหนองเเขม
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1
กำลังโหลด...
Similar Threads
 1. sptruck2559
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  37
 2. sptruck2559
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  30
 3. sptruck2559
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  26
 4. sptruck2559
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  30
 5. sptruck2559
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  34