วางแผนออมเงินยังไงดี?ให้พร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  11 มกราคม 2021
เยี่ยมชม :  364    ถูกใจ :  0
ออมเงิน-thumb1024x618.jpg

-เงินสำรองเผื่อฉุนเฉิน
เป็นเงินก้อนแรกที่ต้องมี โดยเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝากออมทรัพย์ หรือ กองทุนรวมตลาด เงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

-เงินออม หรือ ลงทุน
เป็นเงินส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวควรลดสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเน้นถือครองสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำมากขึ้น หรือเน้นสินทรัพย์ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 10-30% ของรายได้ “ยิ่งมีมาก ก็ยิ่งดี”

-เงินเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ
โดยออมผ่านการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ที่มีเงื่อนไขในการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต 10-20 %ของรายได้

ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1