ศรัทธากับความเชื่อของ "กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก" ที่น่าหลงไหล

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  25 กุมภาพันธ์ 2019
เยี่ยมชม :  414    ถูกใจ :  8
52797647_290658108296704_9207762240210468864_n.jpg

"โครงการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก" งานตามภารกิจของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้ทำสารคดีความเชื่อและศรัทธาของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ใน "โครงการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก "

ถือเป็นสารคดีที่น่าศึกษา และน่าเรียนรู้เป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ในการนี้ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดึงความสนใจ ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

52642904_260648454850351_7773182664437137408_n.jpg

และเพื่อสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างจิตสํานึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์

นี่คือสารคดี 2 ใน 16 เรื่อง ที่เราอยากนำเสนอให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้ชม

ภาพยนต์ ความเชื่อความศัทธา อิ่วเมี่ยง จ.พะเยา
ภาพยนต์ ความเชื่อความศัทธา ลีซู จ.พะเยา 
อ่านทั้งหมด
Last edited by a moderator: 25 กุมภาพันธ์ 2019

แชร์

#1