สค.พม. จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติในหัวข้อ “ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง”

แชร์หน้านี้

 1. rainpkwd

  rainpkwd สมาชิก

  เข้าร่วม:
  1 มิถุนายน 2016
  ข้อความ:
  217
  ถูกใจ:
  0
  2ผู้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น.JPG
  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ “ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง” และมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2559 ซึ่ง นายเลิศปัญญา กล่าวว่า

  รู้สึกยินดีและขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันทำให้ครอบครัวไทยมีความอบอุ่นเข้มแข็ง เพราะสถานการณ์ครอบครัวในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลง ดังนั้น การทำงานด้านครอบครัวในปัจจุบันจึงต้องคำนึงถึงสาเหตุหลักของปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และช่องว่างที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว สค. เห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านครอบครัวหรือที่เกี่ยวข้องจะเป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลที่จะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานด้านครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน ความรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้ครอบครัวไทยอบอุ่น เข็มแข็ง ตลอดไป

  สำหรับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2559 มีผลงานได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  4 ผู้รับรางวัล (วัชรี ด่านกุล).JPG
  1. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกระดับดี เรื่อง การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวต่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ของ ดร.วัชรี ด่านกุล

  3 ผู้รับรางวัล (วรรณลักษณ์ เมียนเกิด).JPG
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับชมเชย เรื่อง การปฏิบัติดูแลและคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ของ ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด

  ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานนอกจากมีพิธีมอบรางวัลผลงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2559 ยังมีการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สค. การนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวง พม. และกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอีกด้วย
   

  ไฟล์ที่แนบมา: