สค.พม. จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ “ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง”

แชร์หน้านี้

 1. พลอย

  พลอย สมาชิก

  เข้าร่วม:
  1 มิถุนายน 2016
  ข้อความ:
  386
  ถูกใจ:
  0
  e2ac492d-7c82-49e7-ab6b-07d8b8651e83.jpg

  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ “ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง” และมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2559 ซึ่งนายเลิศปัญญา กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันทำให้ครอบครัวไทยมีความอบอุ่นเข้มแข็ง เพราะสถานการณ์ครบอครัวในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลง ดังนั้น การทำงานด้านครอบครัวในปัจจุบัน จึงต้องคำนึงถึงสาเหตุหลักของปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และช่องว่างที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว สค. เห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านครอบครัวหรือที่เกี่ยวข้อง จะเป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลที่จะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานด้านครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน ความรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้ครอบครัวไทยอบอุ่น เข็มแข็ง ตลอดไป”

  278e9d00-6b0a-4993-9a62-5f6617c3e7d9.jpg

  สำหรับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2559 มีผลงานได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดี เรื่อง การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวต่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ของ ดร.วัชรี ด่านกุล และ 2.ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับชมเชย เรื่อง การปฏิบัติดูแลและคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ของ ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด

  8234b4e5-d6ea-46b6-b734-71bf157fc2f7.jpg

  ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน นอกจากมีพิธีมอบรางวัลผลงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2559 ยังมีการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สค. การนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวง พม. และกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอีกด้วย
   
กำลังโหลด...