"สนามบินสุวรรณภูมิ"เตรียมพร้อมรับ "เปิดประเทศ"

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  21 ตุลาคม 2021
เยี่ยมชม :  503    ถูกใจ :  1
[​IMG]

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินและนโยบายสาธารณสุข

ล่าสุดคณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) ซึ่งมีผู้แทนของทุกส่วนงานของ ทสภ. ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กองระบาดวิทยาและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) บริษัทวิทยุการบิน จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ(AOC) สายการบิน พร้อมด้วยพล.ท.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน(ศปม.ทย.) หรือ EOC ได้ร่วมประชุมถึงการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ

[​IMG]

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผสภ.) เผยว่า การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของทุกส่วนที่ปฏิบัติภารกิจ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้พร้อมรองรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่ประเทศไทยตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนามบินและนโยบายสาธารณสุข

ทั้งนี้ แต่ละส่วนงานรายงานถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองเข้าประเทศ การตรวจสอบเอกสารการรับรองตามมาตรฐานการควบคุมโรค การจัดพื้นที่เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่รับบริการในท่าอากาศยาน ตลอดจนการทดสอบความพร้อมของระบบและการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภายใต้หลักการ Covid Free Setting

ที่มา https://www.thansettakij.com/general-news/500311?as=
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1