สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  25 เมษายน 2017
เยี่ยมชม :  16,049    ถูกใจ :  0
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม


คุณสมบัติ
1.สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในหลักสูตร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
3.ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ


จบมาทำอาชีพอะไร
1.อาจารย์
,นักวิชาการ
2.โรงงานอุตสาหกรรม
,เป็นที่ปรึกษา,ผู้ตรวจสอบเรื่องระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO,หรือว่าเป็นเจ้่่าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3.กระทรวงกรมต่างๆ เช่น กระทรวงทรัพฯ
,การประปา,กระทรวงพลังงาน,กระทรวงคมนาคม

ติดต่อได้ที่
http://environmental.sci.dusit.ac.th/

228/1-3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-423-9445
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1