หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำทำหน้าที่อะไรบ้าง ทำไมจึงสำคัญ มาดูกัน!

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  29 ตุลาคม 2021
เยี่ยมชม :  665    ถูกใจ :  1
รู้หรือไม่ว่าน้ำดื่มและน้ำประปาที่เราใช้กันทุกวันนี้นั้นมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำที่คอยควบคุมและตรวจสอบความสะอาดอยู่เสมอ เพราะเรื่องของคุณภาพน้ำนั้นส่งผลโดยตรงกับการใช้ชีวิตของคนในสังคม ตั้งแต่เรื่องภายนอกอย่างสุขภาพผิวหนัง จนไปถึงสุขภาพภายในที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดื่มและใช้น้ำที่ไม่สะอาด ดังนั้นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำจึงต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่จะมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค
[​IMG]
ถ้าน้ำประปาไม่สะอาด จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

ข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นได้เผยเอาไว้ว่า น้ำประปาที่ไม่สะอาดนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งมีชิตได้มากกว่าที่คิด ซึ่งต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่า น้ำสะอาดที่เรานำมาใช้งานในชีวิตประจำวันนั้น มีส่วนผสมของแร่ธาตุและสารละลายต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำก็คือตรวจสอบปริมาณสารที่อยู่ในน้ำสะอาดไม่ให้เกินหรือน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำประปาที่ได้มานั้นจะตรงตามมาตรฐานและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

หากน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่สะอาดนั้น มักจะมีสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ปะปนมาด้วย อย่างเช่นหนอนแดงในน้ำ ที่เกิดจากแมลง ยุงและอื่น ๆ ตัวร้อยขา ซึ่งมักจะปนเปื้อนเข้ามาในน้ำประปาผ่านระบบเส้นท่อจ่ายน้ำที่มีการซ่อมแซม และมีตัวอะมีบาที่มักจะพบในน้ำที่มีคลอรีนไม่ตรงตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หากมีบาดแผลหรือเกิดการสำลักเข้าไป ส่งผลต่อสุขภาพและทำให้เกิดอาการป่วยต่าง ๆ ตามมาได้ในที่สุด นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำจึงต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ตลอด


การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยกรมประปานครหลวง
หากพูดถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยวิธีต่าง ๆ แล้ว เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะเคยพบกับเครื่องทดสอบ TDS Meter ที่บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมักจะนำมาทำการทดสอบน้ำต่าง ๆ ให้ดูกันที่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่านั่นไม่ใช่วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้ว่าน้ำนั้นสะอาดหรือไม่ แต่การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ถูกต้องนั้นทำได้โดยการวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดผ่านข้อตรวจสอบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างจากกรมประปานครหลวงที่ให้ข้อมูลไว้ว่าการตรวขสอบคุณภาพน้ำนั้นจะต้องมีทั้งการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะทางโลหะหนัก คุณลักษณะทางจุลชีวะ และการตรวจสอบค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการสารละลายอีกด้วย

รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างกรมอนามัยได้แล้ว โดยมีการตรวจคุณภาพน้ำให้อย่างละเอียดมากกว่า 20 รายการ ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบแบ่งออกเป็นสำหรับภาครัฐเหมาจ่ายเป็นเงิน 2,600 บาท และสำหรับหน่วยงานเอกชน เหมาจ่าย เป็นเงิน 6,200 บาท
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1