หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  24 สิงหาคม 2021
เยี่ยมชม :  199    ถูกใจ :  0
[​IMG]
รายละเอียด
พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ. จัดสรร
ที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

เนื้อหารวมไปถึงขั้นตอนการวางแผนจัดตั้งนิติบุคคล ไปถึงกระบวนการ
โอนส่งมอบของโครงการ

หัวข้ออบรม

  • การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึง แผนและขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน และ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
  • การกำหนดอัตราเงินกองกลาง และการบริหารกองทุนนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด
  • การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และการทำงบดุลประจำปี
  • ขั้นตอนการปฎิบัติงานการบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด และการบริหารจัดการหลังการขาย
  • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึง กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคล และแนวทางแก้ไข
  • ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลกับผู้อยู่อาศัย และ แนวทางการพิจารณาคดี
[Tag] : นิติบุคคล , บ้านจัดสรร , อาคารชุด , การจัดตั้งนิติบุคคล , นิติบุคคลที่อยู่อาศัย , แผนการจัดตั้งนิติบุคคล
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1