หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  24 สิงหาคม 2021
เยี่ยมชม :  229    ถูกใจ :  0
[​IMG]
รายละเอียด
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้
หัวข้ออบรม

  • เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน
  • ประเภทของสัญญาและการทำสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงข้อพึงระวังในการทำสัญญา
  • หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการจัดหาผู้รับเหมา
  • หลักการพิจารณาการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
  • Construction Managementการวางแผนและบริหารงบประมาณ - เวลา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขั้นตอนการรายงานผล
  • แนวทางการประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา
  • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรค ที่พบบ่อยในการบริหารงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข
พิเศษ! ศึกษาดูงานการบริหารงานก่อสร้างโครงการแนวราบและแนวสูง
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1