หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

แชร์หน้านี้

สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 10
  15 พฤศจิกายน 2022
เยี่ยมชม :  45    ถูกใจ :  0
รุ่นที่ 33, วันพุธที่ 25 - ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อบรมเข้มข้น2วัน ดูไซต์งานก่อสร้างจริง1วันศึกษาเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างจากมืออาชีพ
รายละเอียด
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ ที่เจ้าของโครงการควรรู้
 
อ่านทั้งหมด

ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์

#1