อยากขายคอนโดได้ ต้องมีทางป้องกันความเสี่ยง

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแลระบบ
  2 กรกฎาคม 2018
เยี่ยมชม :  945    ถูกใจ :  7
dd.jpg


การซื้อและการขายคอนโดในปัจจุบัน หลายๆ คนมักบอกว่าง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก เพราะโลกอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมแบบ Worldwide ข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่ายิ่งกว่าน้ำท่วมป่า ช่องทางการพบเจอของผู้ซื้อขายที่มีถี่ ต่อเนื่องและมากมายยิ่งกว่าตลาดนัด จนทำให้หลายคนสบช่องโอกาสที่จะนำการพบปะเหล่านี้มาเป็นส่วนสำคัญของการเป็นนายหน้า แต่ความจริงแล้วยังมีหลายความเสี่ยงที่ผู้ซื้อและผู้ขายคอนโดจำเป็นต้องเรียนรู้ ในสภาวะที่มากคน-มากความ มากช่องทาง-มากปัญหา มากโอกาส- มากความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการขายคอนโดนั้น เป็นเรื่องที่เรียนรู้และป้องกันได้

ดังนั้นจึงต้องบอกว่า พิจารณาให้ดีสักนิด ก่อนคิดจะขายคอนโด ดังนี้

ขายคอนโดที่ “ผู้อนุญาตให้ขาย” เป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง
ซิทคอมเรื่องดังของช่องวันนำประเด็นการขายคอนโดของคนอื่นมาเป็นจุดกำเนิดเรื่อง แม้ว่าซิทคอมจะเป็นความขำขัน แต่คิดในแง่ทางกฎหมาย การนำคอนโดของผู้อื่นมาขายโดยไม่ยินยอมนั้นผิด! ในโลกความเป็นจริง นักขายคงกล่าวว่า ถ้าเขาไม่ยินยอมใครจะกล้าเอามาขาย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่าคอนโดที่นำมาฝากเราขายนั้นเป็นของใคร เจ้าของอยากขายจริงหรือไม่ และคนที่นำมาฝากเราขายนั้นเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่า

การขายคอนโดที่ “ผู้อนุญาตให้ขาย” เป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง เป็นเรื่องที่ไม่ต้องกังวลเลยหากเราขายคอนโดของตัวเอง แต่เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ถ้าเรารับฝากขายคอนโดมาจากคนอื่น หรือรับเป็นนายหน้าเพื่อหารายได้ การรับฝากนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้ฝากขายนั้นเป็นเจ้าของจริงๆ หรือไม่ คอนโดอยู่ระหว่างการเช่าซื้อจากผู้อื่นอยู่หรือเปล่า ยิ่งเป็นการฝากแบบปากต่อปากยิ่งมีความเสี่ยงสูง สุดท้ายแล้วการขายคอนโดของเราอาจกลายเป็นการขายเอาเงินเข้าคนอื่น โดยที่เจ้าของไม่ยินยอม หรือที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือเป็นการตุกติกจากเจ้าของเอง เช่นการบอกขายไปแล้ว แล้วเปลี่ยนใจไม่ขาย โดยอ้างว่าคนอื่นบอกให้ขาย (ซึ่งอาจมาจากการขายได้เองในราคาที่สูงกว่า หรือการเปลี่ยนใจไม่ขาย) ฉะนั้นถ้าจะขายคอนโดให้ใครก็ควรพิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบ และถี่ถ้วน ว่าการขายนั้นเป็นไปโดยสุจริต เพราะเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงิน รับของ ถูกผิดแล้วสามารถคืนเงินได้ แต่ยังเป็นเรื่องของกฎหมายที่ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ

ฝากขายคอนโดกับบุคคลและพื้นที่ที่ไว้วางใจได้

ไม่ว่าจะขายคอนโดของตนเอง หรือเป็นนายหน้าขายคอนโดของผู้อื่น ความสำเร็จของการขายย่อมเกิดจากการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ซึ่งหมายถึงผู้ขายจำเป็นต้องฝากขายผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล เอเจนซี่ และเว็บไซต์ ความเสี่ยงของการนี้เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการฝากขาย ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและองค์กร ดังนั้นการศึกษารายละเอียด เข้าใจองค์กร กฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของหน่วยงานที่เลือกฝากขายคอนโดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยความน่าเชื่อถือ สามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ดังนี้

1.เป็นเว็บไซต์/องค์กร/บุคคล ที่มีการคัดกรองผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจให้ลงทะเบียนโดยใช้หลักฐานทางบุคคลต่างๆ
2. มีที่อยู่และช่องทางการติดต่อที่เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้
3. มีการให้บริการมาระยะเวลาหนึ่ง มีผลตอบรับจากผู้ใช้งานไปในทิศทางที่ให้ความไว้วางใจ
4. ถ้ามีการหักค่าบริการ ต้องมีการหักค่าบริการอย่างเป็นธรรมและยอมรับได้

นอกจากความน่าเชื่อถือของผู้รับฝากขายแล้ว สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ คือ ข้อตกลงของนายหน้าไม่ว่าจะเป็นบุคคล เว็บไซต์ หรือองค์กร ที่จำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียด เพื่อดูความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยบางครั้งบางเว็บไซต์อาจมีค่าบริการที่สูงกว่าแต่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ขณะที่บางเว็บไซต์หักค่าบริการต่ำกว่า แต่อาจเป็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ และมีความเสี่ยงมากกว่านั่นเอง

ขั้นตอนการขายคอนโดต้องรัดกุมรอบคอบ มีสัญญาที่ชี้ชัดถึงรูปแบบและสถานะของการขาย

ในฐานะผู้ซื้อต้องตรวจสอบผู้ขายและสินค้า ในฐานะผู้ขายก็จำเป็นต้องตรวจสอบผู้ซื้อ ช่องทางการชำระ และเครดิตการทำธุรกรรมด้วยเช่นกัน เพื่อให้การขายคอนโดนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง เมื่อต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานที่สามารถไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาที่จะเป็นตัวปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคือสัญญา ซึ่งจำเป็นต้องระบุรายละเอียดของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างครบถ้วน รายละเอียดของคอนโดซึ่งซื้อขาย และเงื่อนไขการซื้อขายที่ต้องรัดกุม ชี้ชัด และไม่เปิดช่องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบิดพริ้วไปจากสัญญาได้ ในขั้นตอนนี้ผู้ขายคอนโดอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการร่างสัญญาเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตกลงซื้อขายแล้ว

ไม่ว่าจะซื้อหรือขายคอนโด การแลกเปลี่ยนทุกครั้งล้วนมีความเสี่ยงทั้งที่สามารถคาดเดาได้ และไม่สามารถคาดเดาได้ การรับมือกับความเสี่ยงที่ดีจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาหลังจากเกิดผลเสียขึ้นแล้ว แต่เป็นการป้องกันความเสี่ยง ที่มีใจความสำคัญคือ “การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ” ในทุกๆ ขั้นตอนของการขายคอนโด หากเราป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีแล้ว ผลเสียที่เกิดขึ้นหลังนั้นก็จะสามารถรับมือได้โดยง่าย หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1