เจ้าของชานมไข่มุกคามุแนะ “หาจุดต่าง เน้นคุณภาพ” พาธุรกิจแฟรนไชส์ปัง!

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  6 สิงหาคม 2020
เยี่ยมชม :  6,091    ถูกใจ :  6
คุณทินกฤต สินทัตตโสภณ Kamu.JPG

คุณทินกฤต สินทัตตโสภณ เจ้าของและผู้บริหารแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุก Kamu บริษัท คามุ คามุ จำกัด เผยความสำเร็จของกิจการที่เปิดมาแล้ว 9 ปีมีสาขา 100 กว่าสาขาทั้งในไทยและต่างประเทศว่า จุดแข็งของKamu คือ “ความต่าง” เพราะธุรกิจนี้มีคู่แข่งจำนวนมาก จึงต้องคิดเมนูใหม่อยู่ตลอด และเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา และยังต้องมองจุดแข็งและจุดต่างของแต่ละแบรนด์ เพื่อไม่ให้แบรนด์ไม่ไปอยู่ใน red ocean นอกจากนี้ต้องควบคุมเรื่องของ “คุณภาพ” ซึ่งเป็นพื้นฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ จากวิกฤตโควิดคนอยู่บ้านไม่ออกไปไหน ทำให้ต้องปรับตัวเน้นไปทางด้าน Delivery เพื่อให้มียอดขายเลี้ยงตัวได้

ความท้าทายของธุรกิจแฟรนไชส์มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายใน คือตัวเราและแฟรนไชส์ซีต้องมีความใส่ใจธุรกิจ มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของสินค้า ส่วนปัจจัยภายนอก คือ สิ่งต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมยาก เช่น ทำเลที่ตั้งจากที่เคยดี กลับกลายมาเป็นไม่ดี หรือการเกิดโรคระบาดวิกฤติโควิด เป็นต้น”

คุณทินกฤตมองธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคตว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์ยังไปได้ดี แต่ถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ ว่าเราทำเพื่ออะไร และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคิดถึงเป้าหมายของธุรกิจเป็นสำคัญ”
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1