เซียนหุ้น VI เค้าเลือกหุ้นกันอย่างไร

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  23 กุมภาพันธ์ 2021
เยี่ยมชม :  17,996    ถูกใจ :  0

18.jpg

2 คำถามสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น?


-ซื้ออะไร ควรรู้ข้อมูลเชิงคุณภาพของหุ้นตัวนั้น เช่น แผนธุรกิจของกิจการ ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถของผู้บริหาร

-ซื้อที่ราคาเท่าไหร่? ควรรู้มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
“5 MUST DO” 5 สิ่งที่ต้องทำ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ลงทุนแบบวีไอ หรือลงทุนแนวเน้นคุณค่า

ขั้นที่1 วิเคราะห์การลงทุนตามแนวโน้มใหญ่ (Mega Trend) เลือกหุ้นที่มีเทรนด์ธุรกิจสนับสนุน

ขั้นที่2 วิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) เลือกหุ้นที่อยู่อุสาหกรรมขาขึ้น

ขั้นที่3 วิเคราะห์บริษัทเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เลือกหุ้นที่มีปัจจัยเชิงคุณภาพ

ขั้นที่4 วิเคราะห์บริษัทเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เลือกหุ้นที่มีงบการเงินแข็งแรง รายได้เพิ่ม กำไรเพิ่มเงินสหมุนเวียนดี

ขั้นที่ 5 ประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) เลือกหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalue)

ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1
สมาชิก
  14 สิงหาคม 2021
เยี่ยมชม :  17,996    ถูกใจ :  0
สูตรชนะสล็อตฉบับเซียน EP.1
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#2

แชร์

#3