" เซ็นทรัล เอ็มบาสซี " ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ในช่วงที่ศูนย์การค้าฯ ปิดชั่วคราวตามประกาศรัฐบาล

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  30 มีนาคม 2020
เยี่ยมชม :  361    ถูกใจ :  6
11.jpgจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้เพิ่มมาตรการดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ในช่วงที่ศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของรัฐบาล รวมถึงการดูแลลูกค้า และพนักงาน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอย่างดีที่สุด นายบรม พิจารณ์จิตร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี เผยว่า “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์อันยากลำบากเช่นนี้เราจึงได้ยกระดับมาตรการต่างๆ สำหรับความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าภายในศูนย์ฯรวมถึงการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทั้งสำหรับลูกค้าพนักงานของร้านค้า และพนักงานขององค์กรเองซึ่งในขณะนี้ที่ภาครัฐได้มีประกาศให้ศูนย์การค้าปิดให้บริการชั่วคราวเราจึงได้พยายามปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยังคงไว้ซึ่งการให้บริการที่จำเป็นสำหรับลูกค้ารวมถึงการดูแลและเพิ่มสวัสดิการคุ้มครองพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลัง”สำหรับการยกระดับมาตรการฝ่าวิกฤติ พร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีดังนี้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยกเว้นค่าเช่าให้ร้านค้าทุกร้านที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในช่วงที่ศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราว ลูกค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดให้มีบริการ Food Delivery และ Take Away จากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ และในโซน ตลาดอีทไทย (ซูเปอร์มาร์เก็ต) จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทั้งของแห้ง ของสด และของใช้ในครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าและอาหารกลับบ้านได้ซึ่งเปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. รวมถึง Eathai (อีทไทย) ที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. นอกจากนี้ ร้านขายยาเวชพงศ์โอสถ เปิดให้บริการ เวลา 11.00-20.00 น.พนักงานขององค์กร บริษัทฯ จัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพ เพิ่มเติมจากสวัสดิการปกติให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าและส่วนสนับสนุนในสำนักงานและยังมีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานการดูแลสุขอนามัยในสถานที่ทำงานรวมถึงการทำงานที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและขอให้พนักงานงดการเดินทางต่างประเทศงดรับนัดหมายประชุมและการพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอกโดยให้ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์และหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที“เซ็นทรัล เอ็มบาสซี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่จะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ ด้วยกัน และมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ทุกร้านค้าภายในศูนย์ฯสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้รวมถึงการเตรียมแผนเพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภายหลังช่วงวิกฤตินี้เราจะต้องผ่าวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้” บรม กล่าวทิ้งท้าย
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1