แจกฟรีแนวข้อสอบ วิชาดาราศาสตร์

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  19 ธันวาคม 2018
เยี่ยมชม :  373    ถูกใจ :  0
แจกฟรีแนวข้อสอบ วิชาดาราศาสตร์

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/566

1.นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในพื้นโลกโดยวิธีใด
ก.สัญญาณภาพผ่านดาวเทียม
ข.ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil)
ค.คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว
ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตอบ ค. คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว

2.ชั้นใดของโลกมีอุณหภูมิสูงที่สุด
ก.แมนเทิล
ข.แก่นโลก
ค.เปลือกโลกชั้นใน
ง. ระหว่างแก่นโลกกับแมนเทิล
ตอบ ข. แก่นโลก

3.หินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขไฟ ลักษณะของผลึกจะเป็นอย่างไร
ก. ผลึกขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อหิน
ข. ผลึกขนาดใหญ่อยู่บางบริเวณของหิน
ค. ผลึกขนาดเล็กสลับกับผลึกขนาดใหญ่
ง. ไม่มีผลึก
ตอบ ง. ไม่มีผลึก

4.คำกล่าวใดผิด
ก.โลกกำเนิดมาได้ประมาณ 4600 ล้านปี
ข.แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว
ค.แก่นโลกชั้นในเป็นของแข็ง
ง.ทั้งแก่นโลกชั้นนอกและชั้นในต่างเป็นของเหลว
ตอบ ง. ทั้งแก่นโลกชั้นนอกและชั้นในต่างเป็นของเหลว

5.คลื่นพื้นผิวคือ
ก.คลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P
ข.คลื่นทุติภูมิหรือคลื่น S
ค.คลื่นแรงเฉือนหรือคลื่น S
ง. คลื่น P และ S
ตอบ ง. คลื่น P และ S

6.แผ่นดินไหวขนาด 6 ริคเตอร์ทำให้เกิด
ก.อาคารสิ่งก่อสร้างโดยมากเสียหาย สะพานพังทลาย
ข.อาคารที่มีการออกแบบและโครงสร้างที่ไม่ดีเสียหาย กำแพงพังล้ม
ค.ทุกสิ่งทุกอย่างเสียหายวัตถุทุกอย่างกระเด็นปลิวว่อนในอากาศ
ง.ต้นไม้โอนเอน เครื่องประดับบ้านเคลื่อนที่ได้ สิ่งก่อสร้างเสียหายเล็กน้อย
ตอบ ข. อาคารที่มีการออกแบบและโครงสร้างที่ไม่ดีเสียหาย กำแพงพังล้ม

7.ภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่น เป็น
ก.ภูเขาไฟมาร์
ข.ภูเขาไฟรูปโล่
ค.กรวยภูเขาไฟสลับชั้น
ง. จุกลาวา
ตอบ ค. กรวยภูเขาไฟสลับชั้น

8.อัลเฟรดเวเกเนอร์ เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนหลักฐานข้อใดสนับสนุน
ก.รูปร่างของทวีปประกบกันได้พอดี
ข.ความคล้ายคลึงกันของซากดึกดำบรรพ์ที่พบในบราซิลและแอฟริกา
ค.หลักฐานในการเคลื่อนที่ของเกาะบางเกา
ง.ทุกข้อรวมกัน
ตอบ ง. ทุกข้อรวมกัน

9.กลไกที่ทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจาก
ก.การหมุนของโลกและแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ชักจูงให้เกิดกระบวนการของทวีปเลื่อน
ข.เพลตธรณีชั้นนอกถูกดึงดูดให้ขยายตัวจากจุดกลาง
ค.การพาความร้อนในแมนเทิล
ง.การแยกของแผ่นทวีป
ตอบ ค. การพาความร้อนในแมนเทิล

10.คำกล่าวใดผิด
ก.จากทฤษฎีของทวีปลอย พัฒนาไปสู่ความคิดใหม่คือทวีปแยก
ข.ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ เป็นทฤษฎีที่รวมแนวความคิดของทวีปลอยและทวีปแยก
ค.ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ กล่าวว่า เปลือกโลกชั้นนอกสุดไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ทั้งด้านรูปร่างและขนาดของมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ง.ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ กล่าวว่า เปลือกโลกชั้นนอกมีรูปร่างและขนาดคงที่
ตอบ ง. ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ กล่าวว่า เปลือกโลกชั้นนอกมีรูปร่างและขนาดคงที่
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1